"Dobry Start". Na czym polega ten program?

Program "Dobry Start", zwany też potocznie świadczeniem 300 plus, to jednorazowe wsparcie dla uczniów, którzy rozpoczynają rok szkolny. Wynosi ono 300 zł i można je otrzymać bez względu na to, jaki ma się dochód.

300 plus jest zwolnione z opodatkowania, a ponadto nie podlega egzekucji, co oznacza, że środki te są bezpieczne przed zajęciem komornika.

Reklama

Dla kogo 300 plus?

Z programu mogą skorzystać rodzice lub opiekunowie ucznia w wieku do 20 lat lub do 24 lat w przypadku ucznia z niepełnosprawnością.

Do kiedy można składać wniosek o 300 plus?

Już niedługo mija termin składania wniosków o świadczenie 300 plus. Są one przyjmowane od 1 lipca do 30 listopada 2023 roku. Po 30 listopada zostaną przyjęte tylko takie wnioski, które zostaną złożone w sytuacji uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności przez dziecko powyżej 20. roku życia po 30 listopada.

Na skorzystanie z programu pozostało kilka dni.

Reklama

Jak otrzymać świadczenie z programu "Dobry Start"?

Aby uzyskać 300 zł w ramach świadczenia "Dobry Start",należy złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Składają go rodzice, opiekunowie prawni dziecka, opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo wychowawczej, a także sam uczeń, jeśli jest osobą usamodzielnioną.

Wniosek składany jest elektronicznie, nie ma możliwości złożenia go osobiście w żadnym przypadku.

Na wniosku osoba składająca podaje dane oraz numer rachunku bankowego, na który chce otrzymać świadczenie, a także adres e-mail i numer telefonu, które będą użyte do kontaktu w sprawie wniosku lub do ewentualnego założenia profilu na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.

Pieniądze mogą być wypłacane tylko na konto bankowe, w przypadku, kiedy osoba składająca wniosek go nie posiada, musi je założyć. Konieczny jest również adres e-mail. W przypadku nieposiadania własnego konta, należy je otworzyć.

Jak złożyć wniosek o 300 plus?

Wniosek o świadczenie w ramach programu "Dobry Start" można złożyć tylko drogą elektroniczną. Rodzice mogą to zrobić za pomocą aplikacji mZUS, swojego profilu na PUE ZUS, przez portal Emp@tia i bankowość elektroniczną. Natomiast opiekunowie prawni, faktyczni, osoby sprawujące pieczę nad dzieckiem oraz osoby uczące się, które są usamodzielnione, mogą złożyć wniosek przez aplikację mZUS i portal PUE ZUS.

Jeśli jesteś rodzicem dziecka, które jest cudzoziemcem, również możesz złożyć wniosek za pośrednictwem portalu Emp@tia oraz bankowości elektronicznej. Konieczne jest jednak posiadanie przez rodzica oraz dziecko numerów PESEL.

Kiedy otrzymasz pieniądze?

Pieniądze ze świadczenia 300 plus wypłacane są na podstawie daty złożenia wniosku. Ci, którzy zrobili to do końca sierpnia, otrzymali pieniądze do 30 września. Jeżeli jednak wniosku były składane później, 300 zł znajdzie się na koncie wnioskującego w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Jak dowiedzieć się, że 300 plus zostało przyznane?

Informacja o tym, czy świadczenie zostało ci przyznane, jest wysyłana na skrzynkę odbiorczą twojego profilu w PUE ZUS. Dzieje się tak nawet wtedy, gdy wniosek wyślesz za pomocą bankowości czy Emp@tii. W przypadku decyzji odmownej, możesz się odwoływać.