Zasiłek rehabilitacyjny. Kto może otrzymać?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych może wypłacić zasiłek rehabilitacyjny osobom, które są objęte ubezpieczeniem chorobowym albo ubezpieczeniem wypadkowym, czyli są to między innymi pracownicy wykonujący pracę nakładczą albo prowadzące pozarolniczą działalność. ZUS przyznaje świadczenie na określonych warunkach. O przyznaniu zasiłku rehabilitacyjnego decyduje lekarz orzecznik ZUS, który może wystawić odpowiednie orzeczenie.Dokładne informacje o warunkach uzyskania świadczenia są dostępne na stronie internetowej ZUS-u.

Ile wynosi zasiłek rehabilitacyjny?

Reklama

Wysokość zasiłku rehabilitacyjnego jest obliczana na podstawie wysokości zasiłku chorobowego. Od 1 lipca 2023 r. zasiłek chorobowy wynosi 3106,44 zł. Według aktualnie obowiązujących przepisów świadczenie rehabilitacyjne wynosi:

  • za okres pierwszych 90 dni pobierania zasiłku – 90 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego
  • za pozostały okres pobierania zasiłku – 75 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego
  • w przypadku pobierania zasiłku rehabilitacyjnego przez kobietę w ciąży – 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

Jak długo można pobierać zasiłek rehabilitacyjny?

Zasiłek rehabilitacyjny jest przyznawany na okres przywrócenia zdolności do pracy. Natomiast okres ten nie może być dłuższy niż 12 miesięcy. Jeśli po 12 miesiącach stan świadczeniobiorcy się nie poprawi, można starać się o rentę po zasiłku rehabilitacyjnym. Świadczenie rentowe jest przeznaczone dla osób, które po wykorzystaniu zasiłku chorobowego i zasiłku rehabilitacyjnego dalej nie wykazują zdolności do pracy.

Zasiłek rehabilitacyjny. Jakie dokumenty złożyć?

Osoby, które spełniają warunki do otrzymania zasiłku rehabilitacyjnego, powinny złożyć stosowny wniosek na formularzu Znp-7 do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dokumenty, które trzeba dołączyć to:

  • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia na formularzu OL-9
  • wywiad zawodowy z miejsca pracy na formularzu OL-10
  • oświadczenie Z-10 jeśli wniosek składany jest po ustaniu ubezpieczenia
  • zaświadczenie płatnika składek na odpowiednim formularzu.

Wszystkie potrzebne dokumenty na odpowiednich formularzach można złożyć elektronicznie przez PUE ZUS albo dostarczyć osobiście, przez pełnomocnika lub wysłać pocztą. Po otrzymaniu wniosku ZUS wzywa wnioskodawcę na badania przez lekarza orzecznika ZUS.