Na zwrot z podatku za 2023 roku mogą liczyć jedynie ci podatnicy, którzy płacili zaliczki na podatek. Pierwsze zwroty podatku z poprzedniego roku podatnicy będą mogli otrzymać już po uruchomieniu programu do rozliczeń, a będzie to po 15 lutego 2024 roku. Rozliczenie z urzędem skarbowym za 2023 rok rozpocznie się więc 15 lutego, a zakończy 30 kwietnia 2024 roku.

Reklama

Największy zwrot z podatku otrzymają osoby, które skorzystały z ulgi na dziecko, ale nie tylko. Na dodatkowe pieniądze mogą liczyć także emeryci i renciści, ponieważ zapłacili zaliczki na podatek dochodowy od 13. i 14. emerytury.

Kolejny rok z rzędu mamy możliwość wyboru dwóch sposobów złożenia deklaracji podatkowej: tradycyjnie w urzędzie skarbowym lub elektronicznie. Podatnicy, decydując się na wypełnienie elektronicznego wniosku, muszą uwzględnić wszystkie przysługujące im ulgi, aby uniknąć ewentualnego pominięcia potencjalnie wyższego zwrotu środków.

Reklama

Pieniądze ze zwrotu podatku trafią na konto podatnika w ciągu najbliższych miesięcy po złożeniu zeznania, a urzędy mają określone terminy na dokonanie zwrotu. Maksymalny termin na zwrot nadpłaty wynosi 45 dni, czyli do 1 maja w przypadku rozliczenia elektronicznego oraz 3 miesiące, czyli do 16 czerwca dla innych form rozliczenia.

Zwrot podatku za 2023 rok

Wielu Polaków z niecierpliwością czeka na zwrot podatku za rok 2023, widząc w tym potencjalny znaczny wzrost środków w swoim budżecie. W ciągu całego roku nie zaszły istotne zmiany w systemie podatkowym, co sprawia, że oszacowanie otrzymanych środków od urzędu skarbowego staje się znacznie prostsze.

Osoby składające zeznania podatkowe zazwyczaj oczekują na zwrot nadpłaconego podatku w okresie od 30 do 90 dni, a w niektórych sytuacjach istnieje możliwość jeszcze szybszego otrzymania środków, jeśli skorzysta się z usługi auto zwrotu podczas składania zeznania.

Jak przypomina portal pit.pl, zwrot podatku za rok 2023 przysługuje wyłącznie tym podatnikom, którzy płacili zaliczki na podatek. Jak podnieść kwotę zwrotu? Można skorzystać z dostępnych ulg i preferencji podatkowych. W poprzednim roku dokonano modyfikacji ulgi na dziecko oraz preferencji dotyczących rozliczania podatku ryczałtowego przez małżonków.

Zwrot z podatku za 2023 rok. Jakie kwoty?

Według obliczeń portalu pit.pl, rodzice, którzy skorzystają z ulgi na dzieci, będą mieli możliwość uzyskania ulgi w zróżnicowanej wysokości, uzależnionej od liczby potomstwa.

Kwota ulgi na dziecko waha się od 1112,04 zł do 2700 zł, zależnie od ilości dzieci. Warto zaznaczyć, że ulga na dziecko przysługuje obojgu rodzicom łącznie, a jej wysokość jest określana w zależności od liczby potomstwa.

  • Dla jednego dziecka – miesięczna ulga wynosi 92,67 zł (roczna to 1112,04 zł). Przysługuje podatnikowi rozliczającemu się indywidualnie, o ile jego dochód nie przekroczył 56 tys. zł. W przypadku rozliczenia łącznego z małżonkiem limit wynosi 112 tys. zł. Limit nie dotyczy rodziców dziecka z niepełnosprawnością.
  • Dla dwójki dzieci – miesięczna ulga wynosi po 92,67 zł na każde dziecko (łącznie 185,34 zł); roczna ulga na każde dziecko to 1112,04 zł (łącznie 2224,08 zł). Dochody rodziców nie wpływają na prawo do ulgi.
  • Dla trójki dzieci – miesięczna ulga na pierwszą dwójkę wynosi po 92,67 zł, a na trzecie dziecko 166,67 zł (łącznie 352,01 zł); roczna ulga na pierwszą dwójkę to 1112,04 zł, a na trzecie dziecko 2000,04 zł (łącznie roczna ulga na trójkę dzieci to 4224,12 zł). Ulga nie jest uzależniona od dochodów rodziców.
  • Dla czwórki dzieci lub więcej – miesięczna ulga na pierwszą dwójkę dzieci wynosi po 92,67 zł, na trzecie dziecko 166,67 zł, a na czwarte i każde kolejne dziecko – po 225 zł (łącznie miesięczna ulga na czworo dzieci to 577,01 zł). Roczna ulga wynosi na pierwszą dwójkę dzieci po 1112,04 zł, na trzecie dziecko 2000,04 zł, a na czwarte i każde kolejne po 2700 zł. Łączna roczna ulga na czworo dzieci to 6924,12 zł. W tym przypadku ulga nie zależy od dochodów rodziców.

Dla tych osób również wyższy zwrot z podatku

Warto pamiętać, że duży zwrot z podatku mogą otrzymać podatnicy, którzy rozliczą ulgę na termomodernizację. Ponadto emeryci i renciści również otrzymają zwrot podatku, ponieważ opłacili zaliczki na podatek dochodowy od 13. i 14. emerytury. Z tego powodu teraz fiskus zobowiązany jest do dokonania zwrotu środków.

Emeryci i renciści, którzy otrzymywali emeryturę lub rentę w 2023 roku, nieprzekraczającą kwoty 2500 zł brutto, oraz osiągnęli w tym samym roku przychody nieprzewyższające 30 tys. zł, mogą spodziewać się zwrotu podatku w wysokości około 400 zł.

Kto nie otrzyma zwrotu podatku za 2023 rok?

W tym roku nie wszyscy otrzymają zwrot podatku. Są to przede wszystkim osoby, które otrzymują minimalne wynagrodzenie. Tacy pracownicy zazwyczaj płacą niewielki PIT. Wyjątek stanowią jedynie osoby, którym przysługuje ulga prorodzinna.

Niektórzy podatnicy mogą być zaskoczeni, gdy zorientują się, że nie przysługuje im zwrot podatku, zwłaszcza jeśli zalegają z płatnościami na rzecz państwa. Mówimy tutaj o osobach, które mają na swoim koncie zaległości, takie jak dłużnicy, którzy nie uregulowali mandatów. Pomimo przyznania zwrotu, tacy podatnicy nie zobaczą środków na swoim koncie, ponieważ kwota zwrotu automatycznie zostanie przekierowana na spłatę zaległych należności.