Od 1 lipca minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie do 4300 zł, a minimalna stawka godzinowa do 28,10 zł. Zmiany te wpłyną także na wysokość kar karnoskarbowych oraz na limit działalności nierejestrowanej. Natomiast wcześniej, bo już 29 czerwca, wejdą w życie zmiany w kodeksie pracy.

Reklama
 • Zmiany dla sprzedawców i oferujących mieszkania na portalach

Dyrektywa DAC7 zostanie wdrożona poprzez nowelizację ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi krajami (Dz.U. poz. 879). Zmiany te głównie dotyczą platform internetowych, które będą zobowiązane do gromadzenia danych o swoich użytkownikach i ich działaniach, w tym o sprzedawcach produktów, oferentach nieruchomości turystycznych oraz kierowcach korzystających z aplikacji do przewozu osób.

Zagraniczne portale, takie jak Vinted, Booking, Airbnb, Uber i Bolt, już zbierają dane o Polakach korzystających z ich usług, ponieważ dyrektywa DAC7 obowiązuje w krajach, w których te firmy mają swoje siedziby. Zebrane dane, zarówno z polskich, jak i zagranicznych platform, trafią do polskiego fiskusa, ponieważ platformy mają obowiązek raportowania tych informacji. W praktyce pozwoli to fiskusowi sprawdzić, którzy sprzedawcy internetowi, wynajmujący mieszkania za pośrednictwem portali oraz inni usługodawcy, nie płacili podatków. Celem nowelizacji i dyrektywy jest uszczelnienie systemu podatkowego i zapobieganie oszustwom podatkowym.

Ważnym aspektem nowelizacji jest również wprowadzenie limitów dla prywatnej sprzedaży na portalach takich jak Allegro czy Olx. Platformy będą zbierać dane o sprzedawcach towarów, w tym także osobach dokonujących prywatnej sprzedaży, jeśli roczna sprzedaż przekroczy 2000 euro lub 30 transakcji. Co ważne, jeżeli użytkownik portalu odmówi przekazania danych, portal będzie miał prawo zablokować jego konto.

 • WIS, WIA, WIT i WIP

Od 1 lipca wejdą w życie zmiany dotyczące wiążących informacji stawkowych (WIS), akcyzowych (WIA), taryfowych (WIT) i o pochodzeniu (WIP). Wnioski oraz pisma w sprawach tych informacji będzie można składać wyłącznie elektronicznie:

Odwołania, zażalenia oraz wszystkie inne pisma dotyczące WIS poprzez konto w e-Urzędzie Skarbowym,Odwołania, zażalenia oraz wnioski o zmianę, uchylenie, przedłużenie ważności WIA oraz wszystkie inne pisma dotyczące WIA poprzez konto na PUESC,Odwołania oraz wszystkie inne pisma dotyczące WIT i WIP poprzez konto na PUESC.

Warto zaznaczyć, że składanie pism w sprawie WIS, WIA, WIP i WIT w innej formie będzie nieskuteczne. Ponadto, dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej będzie doręczał korespondencję elektronicznie:

W e-Urzędzie Skarbowym – w zakresie WIS,Na PUESC – w zakresie WIA, WIP i WIT.

Już od 1 stycznia 2024 roku wnioski o wydanie tych informacji można składać wyłącznie w formie elektronicznej (w e-Urzędzie Skarbowym lub PUESC).

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia

Od 1 lipca minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie z 4242 zł do 4300 zł, a minimalna stawka godzinowa z 27,70 zł do 28,10 zł brutto.

 • Limit dla działalności nierejestrowanej

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia spowoduje wzrost limitu przychodów dla tzw. działalności nierejestrowanej oraz zmianę wysokości kar karnoskarbowych. Zgodnie z przepisami, przychód z działalności nierejestrowanej nie może przekroczyć 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia, co oznacza, że limit dla takiej działalności wzrośnie od 1 lipca z 3181,50 zł do 3225 zł. Podatnik, którego przychód nie przekroczy tej kwoty w żadnym miesiącu od lipca do grudnia, nie będzie musiał rejestrować swojej działalności.

 • Zmiany w Kodeksie pracy

Nieco wcześniej, bo już 29 czerwca wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu pracy, implementująca dyrektywę 2022/431. Nowe obowiązki spadną na pracodawców, którzy zatrudniają pracowników w zakładach wykorzystujących toksyczne, a konkretnie reprotoksyczne, substancje, mieszaniny, czynniki lub procesy technologiczne. Innymi słowy, chodzi o sytuacje, w których pracownicy są narażeni na działanie takich szkodliwych substancji (określonych przez ministra zdrowia w porozumieniu z ministrem pracy w odpowiednim rozporządzeniu).

Nowelizacja nałoży na tych pracodawców obowiązek zastępowania toksycznych (reprotoksycznych) substancji mniej szkodliwymi dla zdrowia lub stosowania innych dostępnych środków ograniczających stopień narażenia. Pracodawcy będą również zobowiązani rejestrować prace z wykorzystaniem takich substancji oraz prowadzić rejestr pracowników zatrudnionych przy tych pracach.

 • Zmiana wysokości kar z KKS

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia wiąże się również z wyższymi grzywnami za wykroczenia i przestępstwa karnoskarbowe. Jeśli chodzi o wykroczenia skarbowe, od 1 lipca obowiązywać będą następujące kary:

 • Grzywna wynosić będzie od 430 zł do 86 tys. zł,
 • Mandat będzie wynosił od 430 zł do 21 500 zł,
 • Grzywna nałożona w wyroku nakazowym wynosić będzie 43 tys. zł.

Jeśli zaś chodzi o przestępstwa skarbowe, od 1 lipca obowiązywać będą następujące sankcje:

 • Minimalna stawka dzienna wynosić będzie 143,33 zł, a maksymalna 57 332 zł,
 • Kara grzywny będzie wynosić od 1 433,30 zł do 41 279 040 zł,
 • Grzywna nałożona w wyroku nakazowym wynosić będzie 11 466 400 zł.