Po co zastrzegać numer PESEL?

Aby chronić dane i środki pieniężne przed oszustwami i nadużyciami wprowadzono możliwość zastrzeżenia numeru PESEL. Od 1 czerwca 2024 roku urzędy czy banki muszą to sprawdzać przed transakcjami. Dzięki takiej procedurze można przykładowo uniknąć kradzieży metodą "na wnuczka" lub sytuacji, w której ktoś bierze kredyt na czyjeś dane.

Konsekwencje zastrzeżenia numeru PESEL

Reklama

Zastrzeżenie numeru PESEL jest środkiem zapobiegawczym, więc oceniane może być pozytywnie. Warto jednak pamiętać o tym, że krok ten wywołuje pewne konsekwencje. Na przykład po zastrzeżeniu nie można wziąć pożyczki i kredytu lub skorzystać z możliwości płatności odroczonej. Nie można także skorzystać ze sprzedaży ratalnej, zrobić kopii swojej karty SIM, otworzyć rachunku bankowego lub podpisać akt notarialny związany z nieruchomością – oczywiście do momentu, w którym nie cofniemy zastrzeżenia.

Reklama

Ponadto w przypadku zastrzeżenia numeru PESEL nie jest również możliwe wybranie jednorazowo w placówce pocztowej kwoty większej niż trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę. Skąd taki krok? Ma on pomóc na przykład w przypadku wspomnianych już oszustw "na wnuczka". W takiej sytuacji ludzie działają emocjonalnie, często nie konsultują się z nikim z rodziny, od razu udają się do banku, nierzadko tracą oszczędności całego życia. Aktualnie najpierw trzeba cofnąć zastrzeżenie i dopiero po 12 godzinach od tej czynności możliwe jest pobranie gotówki z konta. W tym czasie możliwe już jest spokojniejsze podejście do problemu, rozmowy, konsultacje, także pracownik banku może wytłumaczyć takiej osobie, że prawdopodobnie padła ofiarą oszustwa.

Jak cofnąć zastrzeżony PESEL?

Wszystkie powyższe czynności są blokowane przez zastrzeżenie numeru PESEL, jednak wystarczy cofnąć ten krok, by móc z nich korzystać. Jak to zrobić? Najszybszy sposób to skorzystanie z aplikacji mObywatel, gdzie można tego dokonać w każdej chwili, dowolną liczbę razy. Można również udać się w tym celu do urzędu gminy. Co więcej, możliwe jest cofnięcie zastrzeżenia i ustalenie dokładnej daty, od której ponownie zostanie on zastrzeżony. Bez względu na miejsce, wszyscy mogą zastrzegać numer wielokrotnie, bez ograniczeń.