Od 1 kwietnia 2022 roku można ubiegać się o dofinansowanie do opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. W ciągu samego 2023 roku Polacy skorzystali z tego rodzaju wsparcia na łączną kwotę 429,3 miliona złotych.

Reklama

Osoby, które nie otrzymują rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO), mogą ubiegać się o dofinansowanie na żłobek. Jednak pobieranie RKO na jedno dziecko nie wyklucza możliwości skorzystania z dofinansowania na opiekę nad innym dzieckiem w rodzinie. Iwona Kowalska-Matis, rzeczniczka dolnośląskiego ZUS, wyjaśnia, że można jednocześnie korzystać z dofinansowania na pobyt w żłobku dla jednego dziecka oraz pobierać RKO na opiekę nad innym dzieckiem w rodzinie.

Na co może być przeznaczone "żłobkowe"?

Dofinansowanie zwane "żłobkowym" może być przeznaczone nie tylko na żłobek, ale także na opłacenie klubu dziecięcego lub pobytu u dziennego opiekuna. ZUS przyznaje świadczenie w sytuacji, gdy jesteśmy rodzicami, opiekunami prawnymi lub osobą powierzającą opiekę nad dzieckiem na podstawie decyzji sądu. Warunkiem jest uczęszczanie dziecka do żłobka, klubu dziecięcego lub korzystanie z opieki dziennego opiekuna oraz brak otrzymywania rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO) na to dziecko.

Reklama

Co należy zrobić, aby otrzymać dofinansowanie?

Aby skorzystać z dofinansowania konieczne jest, aby dziecko uczęszczało do placówki opieki zarejestrowanej w oficjalnym rejestrze. W przypadku korzystania z opieki dziennego opiekuna - również ten opiekun musi być wymieniony w odpowiednim wykazie. Dodatkowo dziecko samo musi być zapisane do tego rejestru. ZUS przypomina, że rodzic musi przekazać dane swoje i dziecka do placówki opieki w celu uzyskania dofinansowania.

Ile wynosi świadczenie "żłobkowe"?

Wniosek o dofinansowanie można złożyć niezależnie od wysokości zarobków. Świadczenie żłobkowe nie jest przekazywane bezpośrednio na konto rodzica, lecz ZUS bezpośrednio wspiera finansowanie pobytu dziecka w wybranej placówce. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 400 zł, jednak rzeczywista wysokość świadczenia zależy od ponoszonych przez rodziców kosztów opieki. Kwota dofinansowania nie może być wyższa niż opłata ponoszona przez rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Wniosek o dofinansowanie na "żłobkowe" można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną przez następujące platformy: PUE ZUS, portal Emp@tia, bankowość elektroniczną oraz aplikację mZUS dostępną na telefon. Rodzice mogą złożyć wniosek o dofinansowanie na żłobkowe najwcześniej od dnia rozpoczęcia korzystania z odpłatnej opieki. W przypadku opóźnienia w złożeniu wniosku przysługuje wyrównanie świadczenia, jednak obowiązuje limit czasowy wynoszący 2 miesiące. Jeśli wniosek zostanie złożony po tym terminie, ZUS wypłaci świadczenie żłobkowe od daty złożenia wniosku, bez możliwości wyrównania od wcześniejszego okresu. Jeżeli wniosek wpłynie w ciągu 2 miesięcy od tego dnia, od którego dziecko chodzi do żłobka, to wtedy ZUS przyznaje dofinansowanie z wyrównaniem.

Jak długo można pobierać "żłobkowe"? Świadczenie przysługuje nie dłużej niż do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 4. rok życia.