Na czym polegają donejty?

W czasie streamu widzowie mogą wspierać prowadzącego przez donejty. Są to wpłaty finansowe, których dokonuje się przez specjalnie do tego dostosowane serwisy. W głównej mierze przekazywane są one anonimowo – wspierający nie musi podawać swoich danych osobowych. Przesłanie pieniędzy nie jest formą zapłaty za uczestniczenie w transmisji, a raczej podziękowaniem streamerowi za jego działania.

Czy trzeba płacić podatek od donejtów?

Reklama

Przez wielu streamerów donejty traktowane są jako darowizna. Takie wpłaty finansowe od obcych osób mogą być zwolnione od podatku, jeśli nie przekroczą pewnej kwoty. Dla III grupy podatkowej jest to aktualnie 5733 zł w ciągu 5 lat. Skoro donejt takiej kwoty nie przekracza, nie ma też podatku, który trzeba uiścić. Co więcej, nie jest też konieczne odprowadzenie podatku dochodowego, ponieważ w przypadku przychodów podlegających ustawie o podatku od spadków i darowizn nie stosuje się przepisów ustawy o podatku dochodowym.

Reklama

Czy donejt to darowizna?

Wszystko wskazuje na to, że ostatecznie donejty nie są darowizną, a tym samym konieczne jest odprowadzanie od nich podatku dochodowego. Potwierdza to nowa interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Jak podaje "Dziennik Gazeta Prawna", to nie pierwsza interpretacja, która zakłada, że donejtów nie można traktować jak darowizny (tak też twierdzono w piśmie z 17 maja 2024 roku o sygnaturze 0112-KDIL2-2.4011.154.2023.4.IM). Jednak warto podkreślić, że wcześniej pojawiały się interpretacje z odmiennym, korzystnym dla streamerów, zdaniem. W nich donejty były uznawane za darowiznę, a wpłacający – za darczyńcę. Skąd te różnice?

W dużej mierze zależało to od tego, jak przedstawiany był problem przez wnioskodawców. Jeżeli wskazywali oni w swoich zapytaniach, że donejty to darowizna, dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przyjmował taki stan rzeczy i na tej podstawie wydawał interpretację. W tym przypadku bowiem, jak możemy przeczytać w DGP, dyrektor KIS nie przeprowadza śledztwa, nie sprawdza, czy stan przedstawiony we wniosku jest zgodny ze stanem faktycznym.

Co jednak należy podkreślić, jeśli streamerzy zostaliby skontrolowani przez urząd skarbowy, to z dużym prawdopodobieństwem donejty nie zostałyby uznane za darowiznę, a tym samym konieczne byłoby uiszczenie podatku dochodowego. W razie kontroli korzystna interpretacja indywidualna nie jest wiążąca.

Dlaczego donejt nie jest darowizną?

We wspomnianej nowej interpretacji indywidualnej z 9 maja 2024 roku o sygnaturze 0111-KDIB2-2.4015. 34.2024.3.MM dyrektor KIS uznał, że donejt nie może być traktowany jako darowizna, ponieważ nie można ustalić, kim jest darczyńca.

"Przy braku takich informacji [możliwości identyfikacji osób wspierających – przyp. red.] nie sposób bowiem określić podmiot umowy, jej dokładną treść oraz wysokość wpłaty od konkretnej osoby, a elementy te są nieodzowne dla zweryfikowania charakteru umowy w kontekście opodatkowania jej podatkiem od spadków i darowizn" – przywołuje fragment interpretacji dziennik.

Konieczne są zmiany w zakresie donejtów i streamerów

Sprawę skomentował dla DGP Piotr Leonarski, doradca podatkowy i adwokat w LSW. Uważa on, że zagadnienie jest na tle poważne, że powinny zostać wprowadzone nowe, dostosowane do zmieniającej się rzeczywistości, regulacje podatkowe. Interpretacje w tym temacie uznaje za „łatanie przepisów”. Jasne zasady opodatkowania takich przychodów rozwiązałyby tę kwestię.