Nowe zasady dla pracujących przy komputerze już od 17 maja 2024

Praca przy komputerze stała się codziennością dla wielu osób. Spędzanie 8 godzin przed ekranem monitora wydaje się być normą. Jednak niewłaściwe warunki pracy mogą prowadzić do różnych problemów zdrowotnych, zarówno tych ze wzrokiem jak i różnych schorzeń kręgosłupa. Nowe przepisy Kodeksu pracy nakładają na pracodawców obowiązek zapewnienia pracownikom odpowiednich standardów pracy przy komputerze. Co to dokładnie oznacza?

Od 17 maja każde stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy musi spełniać określone normy bezpieczeństwa i ergonomiipracy. Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom odpowiednie wyposażenie, które nie ogranicza się tylko do typowego sprzętu służbowego służącego pracy takiego jak monitor, klawiatura, myszka oraz specjalistyczne oprogramowanie.

Reklama

Zmiany dotyczą bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. To właśnie od piątku 17 maja 2024 wejdzie w życie nowelizacja rozporządzenia dotycząca tej kwestii BHP. Zmiany te zostały już wprowadzone 17 listopada, jednak pracodawcy mieli 6 miesięcy na ich wdrożenie.

Reklama

Zmiany w Kodeksie pracy: wyposażenie stanowiska pracy

Zmiany dotyczące wyposażenia stanowiska pracy zgodnie z nowymi przepisami w Kodeksie pracy nakładają na pracodawców obowiązek zapewnienia pracownikom odpowiednich warunków ergonomii i komfortu. Podstawowe wyposażenie stanowiska pracy powinno obejmować nie tylko monitor, klawiaturę, myszkę, oprogramowanie, ale także krzesło i stół. Od połowy maja krzesło dla pracownika powinno być wyposażone w regulowane podłokietniki,regulowaną wysokość siedziska oraz oparcie odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Biurko natomiast powinno umożliwiać swobodne ustawienie wyposażenia oraz wygodne wykonywanie czynności.

Na życzenie pracownika stanowisko pracy powinno być także wyposażone w podnóżek, umożliwiający wygodną pozycję i swobodne zmiany podczas pracy, a także umieszczenie nóg pod blatem. Istotne jest także odpowiednie oświetlenie zapewniające komfort wzroku. Zaś ustawienie monitora powinno ograniczać odbicia światła.

Jeśli pracownik korzysta z laptopa przez co najmniej połowę czasu pracy, jego stanowisko pracy powinno być wyposażone w stacjonarny monitor ekranowy lub podstawkę, zapewniającą odpowiednie ustawienie ekranu na wysokości oczu pracownika, oraz w klawiaturę i mysz. Celem jest zadbanie o komfortową pozycję ciała i ochronę wzroku. Ostateczny wybór konkretnego rozwiązania leży jednak po stronie pracodawcy, który ma obowiązek zapewnić odpowiednie warunki pracy dla swoich pracowników.

Dofinansowanie do okularów i szkieł kontaktowych według nowych przepisów

Dotychczas pracodawca finansował jedynie zakup okularów dla pracowników niezbędnych do wykonywania ich obowiązków zawodowych. Teraz te same zasady obejmować będą również dofinansowanie do zakupu szkieł kontaktowych. Pracownik zatrudniony na umowę o pracę, który spędza przed monitorem minimum 4 godziny dziennie, może ubiegać się o zwrot kosztów okularów lub szkieł kontaktowych. Obejmuje to osoby pracujące zarówno przy komputerach stacjonarnych, jak i przy laptopach.

Jednakże, aby skorzystać z tego dofinansowania, pracownik musi przedstawić zaświadczenie od lekarza, potwierdzające potrzebę stosowania okularów lub szkieł kontaktowych w pracy. Proces uzyskania zwrotu kosztów zakupu wymaga również złożenia odpowiedniego wniosku. Dzięki tym nowym przepisom, pracownicy będą mieli lepszy dostęp do wsparcia w zakresie ochrony wzroku, poprawiając komfort i wydajność ich pracy.

Nowe przepisy dotyczące ochrony pracowników przed substancjami szkodliwymi

Zgodnie z unijną dyrektywą dotyczącą ochrony pracowników, pracodawcy zostaną zobowiązani do zapewnienia ochrony przed szkodliwymi substancjami. Do substancji tych zalicza się czynniki takie jak czynniki rakotwórcze, mutagenne i reprotoksyczne. Zmiany w art. 222 Kodeksu pracy umożliwią rozszerzenie listy substancji uznawanych za szkodliwe, w tym substancji reprotoksycznych, które mogą negatywnie wpływać na zdrowie reprodukcyjne oraz rozwój potomstwa.

Wśród substancji uznawanych za szkodliwe znajdują się m.in. toluen, styren, nitrobenzen, tlenekwęgla, estrykwasuftalowego, bisfenolA, etoksyetanol oraz metale. Mogą one być obecne w różnych branżach, takich jak:

  • produkcja pestycydów,
  • produkcja tworzyw sztucznych,
  • przemysł farmaceutyczny,
  • przemysł metalurgiczny,
  • przemysł kosmetyczny,
  • przemysł budowlany,
  • przemysł fryzjerski,
  • przemysł kosmetyczny,
  • przemysł warsztatowy oraz
  • w placówkach opieki zdrowotnej.

Rząd przyjął projekt ustawy wdrażający unijną dyrektywę w dniu 16 kwietnia.Upoważnia on ministra zdrowia do wydania, we współpracy z ministrem pracy, rozporządzenia określającego szczegółowe warunki ochrony pracowników przed szkodliwymi substancjami. Choć ustawa ma wejść w życie 14 dni po ogłoszeniu, obecne przepisy art. 222 par. 3 Kodeksu pracy będą obowiązywać jeszcze przez kolejne 30 dni. Dzięki tym zmianom, pracownicy będą mogli liczyć na lepszą ochronę zdrowia w miejscu pracy oraz minimalizację ryzyka związanego z ekspozycją na szkodliwe substancje.