Już od 1 lipca 2024 roku wysokość minimalnego wynagrodzenia 4300 zł brutto. Zmiana ta wpłynie na wysokość dodatku za pracę w porze nocnej.

Praca w nocy – jakie godziny obejmuje?

Praca w nocy regulowana jest przez Kodeks pracy i definiowana jest jako praca wykonywana między godziną 21.00 a 7.00. Za pracę w nocy przysługuje specjalny dodatek do wynagrodzenia. Stanowi on co najmniej 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdą godzinę pracy w nocy.

Reklama

Art. 151(8). § 1. Kodeksu Pracy mówi, że "Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów".

Osobą pracującą w porze nocnej jest pracownik, który pracuje w każdej dobie co najmniej 3 godziny w nocy lub u którego co najmniej 1/4 czasu pracy w okresie rozliczeniowym przypada na porę nocną. Takim osobom przysługuje dodatek do wynagrodzenia.

Dodatek do wynagrodzenia za pracę w godzinach nocnych – jak go obliczyć?

Stawka dodatku za pracę w nocy uzależniona jest od obowiązującej wysokości płacy minimalnej. Od 1 lipca 2024 roku zmieni się wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę i wyniesie ono 4300 zł brutto.

Jak obliczyć dodatek do wynagrodzenia? Należy podzielić kwotę minimalnego wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przepracowanych w danym miesiącu, a następnie otrzymaną godzinową stawkę dodatku pomnożyć przez liczbę godzin przepracowanych przez pracownika w nocy w danym miesiącu.

Ile wyniesie dodatek z pracę w nocy od lipca 2024 roku?

Wysokość dodatku za pracę w porze nocnej od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku wygląda następująco:

  • lipiec 2024 - 4,67 zł brutto (netto: 4,03 zł), godzin pracy: 184,
  • sierpień 2024 - 5,12 brutto (netto: 4,41), godzin pracy: 168,
  • wrzesień 2024 - 5,12 brutto (netto: 4,41), godzin pracy: 168,
  • październik 2024 - 4,67 zł brutto (netto: 4,03), godzin pracy: 184,
  • listopad 2024 - 5,66 zł brutto (netto: 4,89), godzin pracy: 152,
  • grudzień 2024 - 5,37 zł brutto (netto: 4,64), godzin pracy: 160.

Podwyżka płacy minimalnej w lipcu pozwoli otrzymać maksymalnie 860,32 zł brutto (najwyższa kwota w 2024 roku przypadnie na listopad - 152 x 5,66 zł).

Warto pamiętać, że podane kwoty dodatku za pracę w porze nocnej są wartościami minimalnymi. Pracodawca może zwiększyć wysokość procentową dodatku lub przyznać wyższą podstawę, od której naliczany jest dodatek.