Dodatek kombatancki: Co to za świadczenie i komu przysługuje?

Dodatekkombatancki to dodatkowe świadczenie finansowe, które mogą otrzymać kombatanci. Dodatek ten przysługuje osobie uprawnionej do pobierania emerytury lub renty, jeśli została ona uznana za kombatanta. Decyzję w sprawie nadania uprawnień kombatanckich podejmuje Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Kombatant to osoba będąca członkiem formacji wojskowych oraz innych organizacji walczących w obronie Polski, która brała udział w wojnach, powstaniach narodowych i działaniach zbrojnych, walcząc o niepodległość oraz suwerenność kraju. O tym, jakie działania uznawane są za działalność kombatancką wyszczególnione jest dokładnie w ustawie o kombatantach. Osoby dysponujące uprawnieniamikombatanckim mogą korzystać z różnych przywilejów, takich jak wcześniejsze odejście na emeryturę. Mogą również otrzymać wyższe świadczenia oraz specjalne dodatki. Kombatanci mogą ubiegać się nie tylko o dodatek kombatancki, ale także m.in.: o dodatek pielęgnacyjny, dodatek za tajne nauczanie czy dodatek kompensacyjny.

Reklama
Reklama

Jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać dodatek kombatancki?

Aby otrzymać dodatek kombatancki, należy złożyć odpowiedni wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, dołączając do niego wymagane przez ZUS lub KRUS dokumenty. W przypadku dodatku kombatanckiego wymaganymi dokumentami są:

  • wniosek o przyznanie dodatku kombatanckiego, który można pobrać ze strony www.zus.pl lub też w dowolnym punkcie informacyjnym w sali obsługi klientów każdej jednostce organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  • decyzja Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Kiedy należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku kombatanckiego? Nie ma jednego określonego terminu. Wnioskować o to świadczenie można w każdej chwili. Jednak najlepiej zrobić to od razu po uzyskaniu decyzji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Bowiem w przypadku, gdy wniosek zostaje złożony w kolejnych miesiącach po spełnieniu warunków do przyznania tego świadczenia, to prawo do dodatku zostaje ustalone od miesiąca zgłoszenia wniosku. Dlatego warto zrobić to jak najszybciej.

Ile wynosi dodatek kombatancki w 2024 roku?

Wysokość dodatku kombatanckiego podlega waloryzacji, podobnie jak wysokość emerytur i rent. Waloryzacja świadczeń zwiększa ich wartość pieniężną. Jej celem jest zabezpieczenie wysokości tych świadczeń przed inflacją. Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych oraz świadczeń i dodatków pieniężnych odbywa się z reguły raz w roku. Jest ona przeprowadzana w oparciu o przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 1998 rokuo emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Nowe kwoty obowiązują od 1 marca danego roku kalendarzowego do końca lutego roku następnego. Obecnie dodatek kombatancki wynosi 330,07 zł. Kwota ta obowiązuje od 1 marca 2024 roku do końca lutego 2025.