W Polsce system emerytalny różni się w zależności od daty urodzenia. Osoby urodzone przed 1949 rokiem korzystają z reguł obowiązujących przed reformą z 1999 roku, natomiast dla tych urodzonych po 1949 roku świadczenie emerytalne jest podzielone pomiędzy dwa systemy. Część składek trafia na indywidualne konto prowadzone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a reszta do Otwartego Funduszu Emerytalnego (OFE), gdzie od 2014 roku uczestnictwo jest dobrowolne.

Reklama

Wysokość emerytury zależy od zwaloryzowanych wpłat na konto ubezpieczonego, kapitału początkowego, środków zgromadzonych na subkoncie oraz przeciętnego dalszego trwania życia. W Polsce ustawowy wiek emerytalny wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Równie ważny jest staż pracy, który wynosi odpowiednio 20 i 25 lat dla kobiet oraz mężczyzn.

Od czego zależy wysokość emerytury?

Wysokość świadczenia emerytalnego zależy od różnych czynników, między innymi od historii opłacanych składek emerytalnych, kwoty wpłacanych składek, oczekiwanej długości czasu pobierania emerytury, wieku przystąpienia do emerytury oraz dodatkowych źródeł dochodu emerytalnego, takich jak Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE), Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) czy Indywidualne Konta Emerytalne (IKE).

Najniższa krajowa w 2024 roku - ile wynosi?

Aktualnie minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4242 zł brutto, czyli 3222 zł netto. Od 1 lipca 2024 roku kwota ta wzrośnie do 4300 zł brutto, czyli 3262 zł na rękę.

Jaka emerytura dla tych, którzy przepracowali 20 lat za najniższą krajową?

Świadczenie emerytalne dla osoby, która odchodzi na emeryturę po dwudziestu latach pracy, będzie zróżnicowane w zależności od płci. Kobieta, która osiągnęła 60 lat i ma na koncie 20 lat pracy za najniższą krajową, prawdopodobnie otrzyma minimalną emeryturę, która aktualnie wynosi 1780,96 zł.

Natomiast mężczyzna, który skończył 65 lat i ma 20 lat pracy, otrzyma emeryturę proporcjonalną do wartości zgromadzonych składek na swoim koncie emerytalnym. Nie przysługuje mu emerytura minimalna, ponieważ nie osiągnął wymaganego stażu pracy, czyli 25 lat.