Zasiłek dla babci lub dziadka – kiedy jest przyznawany?

Zasiłek opiekuńczy mogą otrzymywać osoby ubezpieczone, które są zwolnione od wykonywania pracy z powodu konieczności sprawowania opieki nad m.in.:

  • chorym dzieckiem, które nie ukończyło jeszcze 14 lat
  • innym chorym członkiem rodziny.
Reklama

Ważna jest w tym przypadku informacja, że pod pojęciem ,"inny chory członek rodziny" mieszczą się małżonkowie, rodzice, ojczym, macocha, teściowie, dziadkowie, rodzeństwo, wnuki oraz dzieci w wieku powyżej 14 lat. Zatem pracujący dziadkowie mogą otrzymać zasiłek opiekuńczy podczas sprawowania opieki nad wnukami.

Zasiłek na wnuki – warunki

Babcia lub dziadek mogą otrzymywać zasiłek opiekuńczy jeśli przebywają na L4 związanym z chorobą wnuka oraz podlegają pod ubezpieczenie chorobowe. Warunkiem otrzymania zasiłku opiekuńczego jest również pozostawanie we wspólnym gospodarstwie domowym z wnukiem lub zamieszkanie wspólnie z wnukiem na czas jego choroby. Należy też pamiętać, że dziadkowie mają prawo do zasiłku opiekuńczego na wnuka w sytuacji, w której rodzice lub inny członek rodziny pozostający w tym samym gospodarstwie domowym nie może opiekować się chorym dzieckiem. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy chore dziecko nie ukończyło jeszcze 2 lat.

Ile wynosi zasiłek opiekuńczy na wnuka?

Wysokość zasiłku opiekuńczego na wnuka wynosi 80 proc. wymiaru wynagrodzenia, które wylicza się na podstawie średniej z ostatniego roku. Zasiłek przysługuje już od pierwszego dnia rozpoczęcia nowej pracy, czyli od daty, od kiedy podlegamy ubezpieczeniu chorobowemu. W przypadku osób prowadzących własną działalność gospodarczą zasiłek wynosi 80 proc. dochodu, od którego odprowadzane są składki.

Reklama

Zasiłek opiekuńczy za opiekę nad chorym wnukiem. Jakie dokumenty są potrzebne?

W celu otrzymania zasiłku opiekuńczego pracownik musi złożyć do ZUS albo do pracodawcy wniosek Z-15a, w którym przedstawi informacje na temat okresu na za jaki ubiega się o przyznanie świadczenia oraz dane dziecka i oświadczenie o braku możliwości sprawowania opieki nad wnukiem przez rodziców lub innego członka rodziny.

Na jak długo można otrzymać zasiłek opiekuńczy na wnuka?

Jeśli dziadkowie opiekują się chorym wnukiem, który ukończył 14 lat to przysługuje im w ciągu roku kalendarzowego 14 dni zwolnienia L4 oraz zasiłku opiekuńczego. Zasiłek opiekuńczy na wnuka jest wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki, także za dni ustawowo wolne od pracy.