Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy to jednorazowe świadczenie, które przysługuje w razie śmierci osoby ubezpieczonej, osoby, która pobierała emeryturę lub rentę lub spełniała warunki do uzyskania tych świadczeń lub członkowi rodziny wymienionych osób.

Zasiłek należy się osobie lub instytucji, która poniosła wydatki związane z pogrzebem. Osobami uprawnionymi do niego są więc nie tylko członkowie rodziny zmarłego, ale także osoby niespokrewnione – np. ponoszący koszty pochówku przyjaciele, pracodawca, gmina czy Kościół.

Reklama

Wysokość zasiłku pogrzebowego. Czy zostanie podniesiona?

Jak informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, "zasiłek pogrzebowy powinien pokrywać koszty urządzenia zwyczajowo przyjętych w danej kulturze obrzędów związanych ze śmiercią i pożegnaniem osoby zmarłej".

Obecna kwota zasiłku pogrzebowego, zgodnie z art. 80 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wynosi 4 tys. zł i obowiązuje od 1 marca 2011 roku. Tymczasem resort wyliczył, że obecnie koszty zwykłego pogrzebu w Polsce wynoszą minimum 8–10 tys. zł. Ministerstwo zaznacza jednak, że koszty te różnią się w zależności od regionu, w którym pogrzeb jest organizowany - w większych miastach ceny są wyższe niż na wsi czy w mniejszych miejscowościach.

Ministerstwo proponuje podwyższenie zasiłku pogrzebowego z 4 tys. do 7 tys. zł. "Kwota ta będzie w większym stopniu rekompensowała rzeczywiście poniesione wydatki" – wyjaśnia resort. Ponadto, ma ona podlegać corocznej waloryzacji w marcu. W ustawie ma się znaleźć mechanizm podwyższania zasiłku pogrzebowego przy zastosowaniu wskaźnika inflacji podawanego przez prezesa GUS za rok poprzedni.

Ministerstwo podkreśla, że celem proponowanej zmiany jest zmniejszenie obciążeń finansowych osób pokrywających koszty pogrzebu, przy jednoczesnym uwzględnieniu możliwości finansowych Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i budżetu państwa.

Reklama

Podniesienie wysokości zasiłku pogrzebowego

Podniesienie wysokości zasiłku pogrzebowego stanowiło jeden ze sztandarowych punktów programu wyborczego Lewicy, która weszła do koalicyjnego rządu. W związku z tym szefowa resortu - Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zapowiedziała, że ruszą prace nad podniesieniem tego świadczenia.

"Renta wdowia - projekt obywatelski już czeka w Sejmie na pierwsze czytanie. Zasiłek pogrzebowy czy rozpoczęcie prac nad drugą waloryzacją emerytur - to także są zadania, które stawiamy sobie przed resortem rodziny, pracy i polityki społecznej" – podkreśliła podczas Rady Krajowej Lewicy, na której przedstawiano ministrów i wiceministrów nowego rządu.

Rada Ministrów zamierza przyjąć projekt w II kwartale 2024 roku.