Eksperci z Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia Zielona Linia przypominają, że pracownicy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają prawo do zwolnienia od pracy w celu uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym oraz do przeprowadzenia specjalistycznych badań.

Reklama

Łączny wymiar urlopu dodatkowego i zwolnienia od pracy w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym nie może przekroczyć 21 dni roboczych w roku kalendarzowym - podkreślają eksperci.

Dodatkowy urlop wypoczynkowy

To oznacza, że jeśli osoba niepełnosprawna korzysta z dodatkowego urlopu wypoczynkowego w danym roku, pracodawca, ustalając czas trwania urlopu wypoczynkowego udzielonego w tym samym roku kalendarzowym, uwzględnia czas wcześniej wykorzystanego dodatkowego urlopu.

Ten przepis ma zastosowanie również przy określaniu długości dodatkowego urlopu wypoczynkowego, jeśli osoba niepełnosprawna najpierw korzysta z urlopu na turnus rehabilitacyjny. Na przykład, jeżeli pracownik wykorzystuje 14 dni roboczych na taki turnus, to w ramach dodatkowego urlopu wypoczynkowego może skorzystać jedynie z 7 dni.

Prawo do zwolnienia od pracy jest zupełnie niezależne od uprawnień do urlopu wypoczynkowego, włączając w to dodatkowy urlop. Pracodawca nie ma prawa żądać, aby pracownik niepełnosprawny korzystał z urlopu wypoczynkowego podczas zwolnienia od pracy.

Jakie warunki trzeba spełnić?

Aby skorzystać ze zwolnienia od pracy w celu uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, należy spełnić określone warunki:

  • uzyskać od lekarza wniosek o skierowanie na taki turnus,
  • we wniosku lekarz musi sprecyzować rodzaj turnusu oraz określić jego planowany czas trwania,
  • skierowanie na turnus rehabilitacyjny powinno zostać dostarczone pracodawcy w odpowiednim terminie, umożliwiając mu zapewnienie płynnego przebiegu pracy podczas nieobecności pracownika.

Dodatkowo konieczne jest posiadanie przez pracownika dokumentu potwierdzającego jego udział w turnusie rehabilitacyjnym, wystawionego przez organizatora. Ten dokument stanowi podstawę do wypłaty wynagrodzenia za okres zwolnienia od pracy, zgodnie z przysługującym ekwiwalentem pieniężnym za urlop wypoczynkowy.

Na co dodatkowe 21 dni urlopu?

Pracownik posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma możliwość skorzystania ze zwolnienia od pracy w celu:

  • przeprowadzenia specjalistycznych badań,
  • poddania się zabiegom leczniczym lub usprawniającym,
  • uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeśli tych czynności nie da się zrealizować poza standardowymi godzinami pracy.

Za czas zwolnienia od pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia obliczonego tak, jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy.

Dla kogo dodatkowe 21 dni urlopu?

Dodatkowa pula urlopu nie jest przeznaczona dla wszystkich pracowników. Z 21 dni wolnych od pracy mogą skorzystać pracownicy, którzy mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.