Rząd pracuje nad zmianami w zasadach wypłat świadczeń chorobowych nazywanych popularnie L4. Wiele wskazuje na to, że pracodawcy przestaną wypłacać chorobowe od 1. dnia trwania zwolnienia lekarskiego.

Reklama

Co to jest L4?

Zwolnienie lekarskie, popularnie określane jako L4, jest dokumentem określającym niezdolność pracownika do pracy przez określony czas. Zwolnienie wystawia lekarz, który posiada odpowiednie uprawnienia. Świadczenie to jest także uregulowane ustawą o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Nowe zasady L4. Szykuje się rewolucja dla pracodawców

Obecnie trwają prace, zgodnie z zapowiedziami rządu, nad zmianami w zasadach wypłat świadczeń chorobowych. Zapowiadano je jeszcze w trakcie ubiegłorocznej kampanii wyborczej.

Spora zmiana w zwolnieniach lekarskich może nastąpić już niebawem. W styczniu Rada Ministrów przyjęła "informacje o kierunku i harmonogramie prac legislacyjnych wdrażających opłacanie przez ZUS zasiłku chorobowego dla pracowników od pierwszego dnia nieobecności".

Zmiany w L4. Co to oznacza dla pracowników?

Zgodnie z informacjami podanymi przez Kancelarię Premiera, rząd planuje wprowadzić zmiany w zwolnieniach lekarskich, które przeniosą obowiązek wypłaty świadczeń chorobowych od 1. dnia trwania L4 z pracodawców na Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

"Chorobowe pracownika będzie wypłacane przez ZUS już od pierwszego dnia pobytu na L4. Obecnie do 33 dni w roku za pobyt pracownika na zwolnieniu lekarskim płaci pracodawca. Natomiast w przypadku pracowników, którzy ukończyli 50. rok życia, pracodawca płaci do 14 dni" - czytamy w komunikacie KPRM.

Jak działa L4?

Wysokość wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego wynosi 80 proc. średniej z miesięcznych wynagrodzeń uzyskanych w ciągu ostatnich 12 miesięcy. 100 proc. wynagrodzenia wypłacane jest, gdy pracownik otrzymuje zwolnienie z powodu wypadku w drodze do lub z pracy, poddania się badaniom dla dawców lub pobraniu komórek, tkanek i narządów oraz dolegliwości odczuwanych podczas ciąży.

Obecnie wynagrodzenie chorobowe wypłacane jest przez pracodawcę przez pierwsze 33 dni zwolnienia. Po tym terminie zasiłek chorobowy wypłaca ZUS.

Reklama

Pracownikowi przysługują 182 dni zwolnienia w ciągu roku w przypadku choroby lub innych dolegliwości. Jeżeli po tym terminie pracownik nie powrócił do zdrowia to może starać się o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego na kolejne 12 miesięcy.

Kiedy wejdą w życie nowe zasady L4?

Rada Ministrów wskazała możliwy termin, od którego zmiany wejdą w życie. Zgodnie z założeniami, nowerozwiązania "mają obowiązywać od przyszłego roku", a więc od 2025 roku.