Zwolnienie lekarskie na chorego członka rodziny: dla kogo?

Zwolnienie lekarskie jest zaświadczeniem od lekarza, które jest dowodem usprawiedliwiającym nieobecność pracownika w pracy. Oczywistym jest, że zwolnienie lekarskie, czyli L4 można wziąć na siebie. Większość z nas wie o tym, że przysługuje ono również na opiekę nad małoletnim dzieckiem. Jednak zgodnie z prawem możemy wziąć L4 nie tylko na chore dziecko, ale również na chorego innego dorosłego członka rodziny.

Opieka na chorego członka rodziny: komu przysługuje i ile wynosi wynagrodzenie?

Reklama

Zwolnienie lekarskie na opiekę nad chorą osobą z rodziny to inaczej zasiłek opiekuńczy z tytułu opiekowania się chorym pełnoletnim członkiem rodziny. Jest to prawo, które przysługuje każdej osobie zatrudnionej na etacie. Prawo do niego mają również osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, które odprowadzają składkę na ubezpieczenie chorobowe. Osoba ta może otrzymać w ciągu roku 14 dni L4 z tego tytułu.

Reklama

Świadczenie pieniężne za to zwolnienie wynosi 80 proc. średniego miesięcznego wynagrodzenia opiekuna z ostatniego roku. Świadczenie jest wypłacane na konto bankowe wskazane we wniosku o jego wypłatę.

Reklama

Na kogo możemy wziąć zwolnienie opiekuńcze?

Ten rodzaj L4 przysługuje nam na chorą osobę dorosłą, która jest członkiem naszej rodziny. Może to być małżonek, rodzice, dziadkowie, dorosłe dzieci lub rodzeństwo, a także macocha, ojczym, przysposobione dzieci, wnuki i teściowie. Osoba dorosła, na którą bierzemy chorobowe, musi mieć stwierdzoną chorobę. A to potwierdza wyłącznie lekarz.

Jeżeli otrzymujemy L4 z tego tytułu, to podczas jego trwania musimy mieszkać z tym dorosłym chorym członkiem rodziny, na którego to zwolnienie wzięliśmy. Zatem podczas przebywania na opiece mamy prawo tymczasowo zmienić miejsce zamieszkania.

L4 na chorego członka rodziny: jakie dokumenty trzeba złożyć?

Aby otrzymać zwolnienie lekarskie na chorego dorosłego członka rodziny, trzeba wypełnić formularz ZUS Z3. W przypadku, gdy firma zatrudnia ponad 20 osób, wówczas formularz ten wypełnia pracodawca. Natomiast gdy opiekun pracuje w firmie zatrudniającej mniejszą liczbę pracowników, to wówczas formularz wypełnia sam i składa go w oddziale ZUS. Do wypełnionego formularza załącza zwolnienie lekarskie oraz oświadczenie, że nikt inny nie może zająć się dorosłym chorym członkiem rodziny.

W oświadczeniu tym musi być również wskazany adres miejsca sprawowania opieki. Wniosek na formularzu ZUS Z3 czy musi być złożony w przeciągu 7 dni od dnia wystawienia L4.