W 2023 roku 13. i 14. emerytura podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym. To oznaczało, że kwota brutto została obniżona nie tylko o składkę zdrowotną, ale także - w zależności od wysokości miesięcznego świadczenia - o zaliczkę na podatek dochodowy.

Reklama

Te zaliczki, całkowicie lub częściowo, zostaną zwrócone, jeśli zostały pobrane od kwoty nieprzekraczającej 30000 zł rocznie. Teraz wielu seniorów może spodziewać się zwrotu nadpłaconego podatku dochodowego. W jakiej wysokości?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął już wysyłkę listów, w których emeryci i renciści otrzymają rozliczenie podatku dochodowego. Z powodu skomplikowanego sposobu naliczania PIT od 13. i 14. emerytury, pewna grupa seniorów może otrzymać zwrot nawet do 400 zł.

Reklama

13. i 14. emerytura: Kto otrzyma zwrot podatku?

W zeszłym roku polscy seniorzy otrzymali po raz piąty 13. emeryturę w wysokości 1588,44 zł. Natomiast 14. emerytura wyniosła 2650 zł. Jednak kwotę tę otrzymywali tylko ci, których miesięczna emerytura lub renta nie przekraczała 2900 zł. W pozostałych przypadkach obowiązywała zasada "złotówka za złotówkę".

Choć nowa administracja zapowiedziała podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 000 zł,obecnie wynosi ona dwa razy mniej, tj. 30 000 zł. Zwrot pobranej zaliczki podatkowej przysługuje jedynie seniorom, których miesięczne dochody nie przekraczają 2500 zł brutto.

Wynika więc z tego, że zwrot podatku mogą otrzymać emeryci, którzy pobierają emeryturę w wysokości nie wyższej niż 2500 zł brutto i osiągnęli w 2023 roku przychody nie wyższe niż 30 tys. zł.

Przypominam, że już od kilku lat ZUS nie rozlicza nadpłaty podatku. Osoby z nadpłatą dostaną od nasPIT 11A, a zwrot z tytułu nadpłaty podatku bezpośrednio z urzędu skarbowego. Zwrot nadpłaty nastąpi w ciągu 45 dni od złożenia zeznania podatkowego za poprzedni rok. Jeśli świadczeniobiorca nie miał poza pieniędzmi z ZUS innych dochodów i nie korzysta z odliczeń, nie musi w ogóle składać zeznania podatkowego PIT-37 lub PIT-36 - powiedziała cytowana przez serwis Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Jak otrzymać zwrot podatku z 13. i 14. emerytury?

Otrzymanie PIT od ZUS to pierwszy etap w procesie odzyskania środków od fiskusa. Następnie konieczne jest zalogowanie się do usługi "Twój e-PIT" i zaakceptowanie dostępnego tam rozliczenia. Zalogować się można na dwa sposoby: poprzez profil zaufany lub poprzez podanie danych weryfikacyjnych z rozliczenia za poprzedni rok.

Po zaakceptowaniu i przesłaniu rozliczenia do urzędu skarbowego zwrot podatku powinien zostać przesłany w ciągu kilku do kilkunastu dni. Środki zostaną przelane na konto wskazane do rozliczeń z fiskusem.

Jednakże do uzyskania zwrotu pobranej zaliczki na podatek dochodowy - całościowy lub częściowy - kwalifikują się jedynie seniorzy, których miesięczne przychody nie przekraczają 2500 zł brutto. Emeryci i renciści, którzy otrzymują wyższe kwoty miesięcznie, nie mogą liczyć na przelew z urzędu skarbowego.

Na jakie kwoty zwrotu mogą liczyć emeryci i renciści?

Serwis radiozet.pl przygotował szczegółowe wyliczenia dotyczące zwrotu podatku. Oto przykładowe kwoty zwrotu w zależności od wysokości emerytury:

  • Emerytura w wysokości 500 zł brutto przynosi zwrot podatku w wysokości 78 zł.
  • Emerytura w wysokości 1000 zł brutto przynosi zwrot podatku w wysokości 149 zł.
  • Emerytura w wysokości 1500 zł brutto przynosi zwrot podatku w wysokości 269 zł.
  • Emerytura w wysokości 2000 zł brutto przynosi zwrot podatku w wysokości 389 zł.
  • Emerytura w wysokości 2400 zł brutto przynosi zwrot podatku w wysokości 120 zł.

Zgodnie z informacją udostępnioną przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, osoby, których renta lub emerytura nie przekracza 2194 zł brutto, otrzymają zwrot wszystkich pieniędzy pobranych jako zaliczkę na podatek dochodowy w ciągu roku. Innymi słowy, maksymalny zwrot podatku dla tych osób wyniesie 413 zł.

Emeryci, którzy pobierają emeryturę w wysokości 2500 zł brutto, nie otrzymają zwrotu podatku.

Kiedy zwrot zaliczki na podatek dochodowy?

Od połowy lutego 2024 roku będzie możliwe składanie deklaracji podatkowych. Dzięki usłudze "Twój e-PIT" dokumenty te będą gotowe do złożenia. Po weryfikacji ich poprawności wystarczy przekazać je do urzędu. W przypadku zaniechania tego działania system automatycznie złoży zeznanie w ostatnim dniu przyjmowania dokumentów - czyli pod koniec kwietnia.

Urzędy skarbowe mają: 45 dni od dnia złożenia zeznania podatkowego w formie elektronicznej lub 90 dni od dnia złożenia deklaracji w formie papierowej - na dokonanie zwrotu nadpłaty. W praktyce, w przypadku korzystania z usługi "Twój e-PIT", zwrot pieniędzy może nastąpić nawet w ciągu kilku do kilkunastu dni.