Mały ZUS Plus. ZUS przypomina o zgłoszeniu się do ulgi

Na swoim profilu na portalu X (dawniej Twitter) ZUS przypomina o mijającym terminie zgłaszania się do Małego ZUS-u Plus. Przedsiębiorcy mają czas do 31 stycznia 2024 roku.

"Kto w 2023 roku prowadził działalność gospodarczą, korzystał z ulgi i nadal spełnia warunki, nie musi zgłaszać się ponownie" – czytamy we wpisie.

Reklama

Jak zgłosić się do ulgi?

Przedsiębiorcy, którzy nie korzystali z ulgi Mały ZUS Plus w 2023 roku, a spełniają warunki do korzystania z niej, muszą zgłosić się do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego z kodem ubezpieczenia zaczynającym się od 05 90 lub 05 92.

Należy wyrejestrować się z ubezpieczeń z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 10 lub 05 12 w przypadku, gdy przedsiębiorca kontynuuje prowadzenie działalności prowadzonej w 2023 roku, a nie korzystał z Małego ZUS-u Plus i zgłosić się do ubezpieczeń społecznych lub do ubezpieczenia zdrowotnego (jeśli tylko niemu podlega przedsiębiorca) z kodem zaczynającym się od 05 90 lub 05 92.

Reklama

Kiedy dokonać zgłoszenia do Małego ZUS-u Plus? Terminy

Przedsiębiorca musi zgłosić się do korzystania z ulgi Mały ZUS Plus do 31 stycznia 2024 roku w przypadku, kiedy w 2023 roku prowadził przez co najmniej 60 dni działalność gospodarczą i nie korzystał z ulgi lub w styczniu 2024 roku wznowił i rozpoczął działalność gospodarczą.

Innym terminem jest z kolei 7 dni, które mija od spełnienia warunków do korzystania z Małego ZUS-u Plus, jeśli przedsiębiorca rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej po 24 stycznia 2024 roku i spełnia warunki w innym miesiącu niż styczeń 2024 roku.

Czym jest Mały ZUS Plus?

Mały ZUS Plus to ulga, dzięki której przedsiębiorca może skorzystać z niższych składek na ubezpieczenia społeczne. Mali przedsiębiorcy mogą zapłacić składki proporcjonalne do dochodu, często kilkaset złotych niższe.

Z ulgi tej mogą skorzystać przedsiębiorcy, których działalność gospodarcza osiągnęła w ubiegłym roku przychód nie większy niż 120 tys. zł.