Wyliczanie emerytury w Polsce. Jak przebiega?

Wysokość emerytury zależy od wielu zmiennych i jej ostateczne obliczenie wymaga ich uwzględnienia. Przy wyliczeniu należy wziąć pod uwagę składki odprowadzane na konto ZUS, środki z subkonta OFE czy chociażby kapitał początkowy sprzed 1999 roku. Po zsumowaniu środków są one dzielone przez przewidywaną średnią długość życia. Każdego roku jest ona publikowana przez Główny Urząd Statystyczny.

Średnia emerytura w Polsce w 2023 roku

Reklama

Jak podaje Money.pl, średnia emerytura w Polsce w 2023 roku wynosiła 2970,64 zł, a jeżeli wliczymy w to 13. i 14. emeryturę – 3152,92 zł.

Wysokość minimalnej emerytury w Polsce

Aby otrzymać minimalną emeryturę, należy osiągnąć wiek emerytalny: 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn, a także odpowiedni staż pracy: 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Aktualnie wynosi ona 1588,44 zł brutto, czyli 1445 zł netto.

Ile trzeba zarabiać, by otrzymać emeryturę w wysokości 3000 zł?

Ile więc trzeba zarabiać, by osiągnąć emeryturę w wysokości 3000 zł brutto? Według obliczeń portalu Seniore.pl należy wówczas przez cały okres pracy zarabiać około 6300 zł brutto miesięcznie.

Jak sprawdzić wysokość swojej prognozowanej emerytury?

Aby sprawdzić, ile może wynosić emerytura, warto skorzystać z kalkulatora ZUS, który można znaleźć na ich stronie internetowej. Jeżeli uzupełnimy go o odpowiednie dane, to możemy przekonać się, jaka jest prognozowana wysokość naszego przyszłego świadczenia.

Jednak co istotne, kalkulator przedstawia tylko prognozy. Pozwala się zorientować w wysokości, jednak nie jest ostatecznym wyliczeniem i jeśli Zakład Ubezpieczeń Społecznych przedstawi je inaczej, niż to wynikało z kalkulatora, jest to w pełni dopuszczalne i prawidłowe.

Dane niezbędne do uzupełnienia informacji w kalkulatorze można znaleźć na przykład na platformie PUE ZUS lub otrzymać je od ZUS-u inną drogą. W przypadku bycia członkiem otwartego funduszu emerytalnego, informacje o środkach na subkoncie przekazuje OFE.

Reklama

Jakie informacje należy uzupełnić w kalkulatorze ZUS?

W prostym kalkulatorze emerytur ZUS musimy wpisać takie dane jak:

  • ostatnia informacja o stanie konta w ZUS-ie za wybrany rok;
  • płeć;
  • miesiąc i rok urodzenia;
  • kwota zwaloryzowanych składek;
  • kwota zwaloryzowanego kapitału początkowego;
  • zwaloryzowana kwota ogółem na subkoncie;
  • kwota składek za 12 miesięcy kalendarzowych;
  • deklarowany wiek przejścia na emeryturę w latach i miesiącach;
  • rok rozpoczęcia/wznowienia pracy;
  • miesięczne obecne wynagrodzenie brutto.