Czym jest raport podatnika?

Raport podatnika to nowa funkcja dostępna w e-Urzędzie Skarbowym. Dzięki niemu przedsiębiorcy mogą zebrać w jednym miejscu informacje dotyczące ich sytuacji podatkowej. Powstaje on na podstawie danych z Krajowej Administracji Skarbowej.

Jakie dane obejmuje raport podatnika?

Reklama

Jakie dane znajdą się w raporcie podatnika dostępnym w e-Urzędzie Skarbowym?

  • Dane identyfikacyjne podatnika lub organizacji, dane adresowe, kontaktowe oraz forma opodatkowania za rok ubiegły.
  • Zaległości podatkowe podatnika.
  • Informacje na temat prowadzenia wobec podatnika postępowania egzekucyjnego w administracji.
  • Jeżeli system wykryje nieprawidłowości w zaliczkach, raport również to wykaże. Podane będą dokładne deklaracje i okres, którego dotyczy niezgodność.
  • Nieprawidłowości w deklaracjach. W raporcie można znaleźć informacje, czy podatnik złożył wszystkie deklaracje, które powinien i czy zrobił to poprawnie. Jeśli czegoś brakuje lub stwierdzono w nich nieprawidłowości – zostanie to wskazane wraz z kodem formularza i okresem, którego dotyczy niezgodność.
  • Mikrorachunek podatkowy, zgłoszone przez podatnika rachunki do zwrotu nadpłaty i pozostałe rachunki.
  • Lista posiadanych przez podatnika pełnomocników ogólnych oraz pełnomocników do podpisywania deklaracji elektronicznych. W przypadku pełnomocników ogólnych zaznaczone zostanie, który z nich jest wskazany do doręczeń.
  • Jeśli podatnik, którego dotyczy raport, jest członkiem grupy kapitałowej lub VAT, zostanie to wykazane w raporcie.

Czy dane w raporcie podatnika są aktualne?

Raport podatnika jest tworzony na bieżąco, a dane z niego są aktualne. Co jednak warto podkreślić, jeśli wygenerujemy go na przykład w godzinach porannych i chcemy to zrobić jeszcze raz wieczorem – otrzymamy stan taki sam, jak wcześniej, mimo że coś w tym czasie mogło się zmienić. Aby sprawdzić, czy dane się zaktualizowały, należy wygenerować raport podatnika następnego dnia.

Jak wygenerować raport podatnika?

Raport podatnika można wygenerować podczas wizyty w urzędzie skarbowym – wówczas zajmuje się tym jego pracownik. Kolejną możliwością jest zalogowanie się przedsiębiorcy do e-Urzędu Skarbowego i zrobienie tego samodzielnie. Można również użyć konta organizacji w e-Urzędzie Skarbowym.

Należy wybrać zakładkę RAPORT PODATNIKA z menu bocznego lub kliknąć przycisk SPRAWDŹ RAPORT na kaflu znajdującym się na stronie głównej urzędu po zalogowaniu.