Okno transferowe – na czym polega?

Okno transferowe dotyczy osób, które są ubezpieczone w ZUS-ie. W takim przypadku płacona składka emerytalna jest dzielona na I i II filar. Płatnik może zdecydować, czy jej część (2,92 proc.) ma zostać zapisana na jego subkonto w ZUS-ie, czy przekazana na rachunek otwartego funduszu emerytalnego (OFE).

Kiedy mija termin wyboru między ZUS-em a OFE?

Reklama

Okno transferowe zostało uruchomione przez ZUS 1 kwietnia 2024 roku. Osoby ubezpieczone mają czas na to, by zdecydować, czy część składki ma trafić na subkonto ZUS czy do OFE, do 31 lipca 2024 roku. Dokonanie wyboru obejmuje osoby urodzone po 1968 roku.

Kto nie musi składać oświadczenia?

Co warto wiedzieć, nie wszyscy muszą i mogą wybrać między ZUS-em a OFE w otwartym oknie transferowym. Przede wszystkim oświadczenie nie jest potrzebne, kiedy ubezpieczona osoba nie chce zmieniać decyzji, którą podjęła wcześniej. W tym przypadku pieniądze będą przekazywane we wcześniej wybrany sposób.

Ponadto nie decydują także płatnicy, którzy osiągną powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn) za 10 lat lub mniej. Wówczas ZUS uruchamia w stosunku do nich "suwak bezpieczeństwa", by pieniądze, które osoby te zgromadziły na OFE, nie straciły swojej wartości. W związku z tym 10 lat przed osiągnięciem tego wieku ZUS nie przekazuje środków do OFE, z kolei OFE rozpoczyna stopniowe przekazywanie środków do ZUS-u.

Reklama

ZUS czy OFE – jak złożyć oświadczenie?

Osoby ubezpieczone, które wybierają między subkontem w ZUS-ie a OFE, muszą złożyć Oświadczenie o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego albo zewidencjonowaniu składki na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS-US-OFE-03).

Formularz znajduje się na platformie PUE ZUS, stronie internetowej Zakładu oraz w placówkach ZUS. Należy je wypełnić i dostarczyć elektronicznie przez platformę PUE ZUS, pocztą do dowolnej jednostki ZUS lub osobiście złożyć w placówce.

To pierwsze okno transferowe od 8 lat

Przypomnijmy, że to pierwsze okno transferowe otwarte przez ZUS od 8 lat. Wcześniejsze miało miejsce w 2016 roku. Zazwyczaj są one otwierane co 4 lata, jednak z racji wybuchu pandemii w 2020 roku i ówczesnych planów zlikwidowania OFE (które ostatecznie zostały odwołane) nie doszło to do skutku.