Bon energetyczny, wprowadzony na mocy ustawy podpisanej na początku czerwca przez prezydenta Andrzeja Dudę, wkrótce zacznie obowiązywać. Będzie to jednorazowe świadczenie pieniężne dla wybranych gospodarstw domowych. Bon energetyczny zostanie przyznany gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody w 2023 roku nie przekroczyły 2500 zł na osobę w przypadku gospodarstw jednoosobowych lub 1700 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych.

Reklama

Stawki bonu energetycznego 2024

Zgodnie z ustawą, stawki bonu energetycznego są zróżnicowane i podzielone na 4 kategorie gospodarstw domowych. W przypadku jednoosobowych gospodarstw przewidziano 300 zł, dla 2-3 osobowych - 400 zł, dla 4-5 osobowych - 500 zł, natomiast dla gospodarstw z co najmniej 6 osobami - 600 zł, zgodnie z art. 2 ust. 7 ustawy.

Dla osób korzystających ze źródła ogrzewania zasilanego energią elektryczną przewidziano dodatkowe wsparcie w wysokości 100 proc. stawki bonu w takim przypadku wyniosą: 600 zł dla jednoosobowego gospodarstwa, 800 zł dla 2-3 osobowego, 1000 zł dla 4-5 osobowego oraz 1200 zł dla gospodarstw liczących co najmniej 6 osób.

Bon energetyczny będzie przyznawany nawet jeśli przekroczone zostanie kryterium dochodowe, jednak jego kwota będzie zmniejszana o nadwyżkę dochodu ponad ustalone limity. Minimalna kwota bonu wyniesie 20 zł, poniżej tej kwoty bon nie będzie przyznawany. Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy, obowiązuje zasada "złotówka za złotówkę", która określa sposób obliczania bonu.

Wniosek o bon energetyczny

Aby otrzymać bon energetyczny, należy złożyć wniosek do odpowiedniego organu gminy - wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Termin składania wniosków przypada na okres od 1 sierpnia do 30 września 2024 roku. Zgodnie z artykułem 3 ust. 1 ustawy, gmina będzie miała 60 dni na rozpatrzenie złożonych wniosków. Wypłata bonu powinna nastąpić w ciągu bieżącego roku lub na początku 2025 roku.

Reklama

Aby złożyć wniosek o wypłatę bonu energetycznego, można to zrobić na piśmie w formie papierowej lub elektronicznie. Wniosek w formie papierowej należy opatrzyć własnoręcznym podpisem i złożyć osobiście u wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy, lub nadać w placówce pocztowej Poczty Polskiej, lub w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, co jest równoznaczne ze złożeniem go u wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Natomiast wniosek w formie elektronicznej należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Nowe ceny maksymalne za energię elektryczną od 1 lipca

Od 1 lipca 2024 roku będzie obowiązywać ustalona cena maksymalna za energię elektryczną dla gospodarstw domowych, wynosząca 500 zł za megawatogodzinę, niezależnie od ilości zużycia. Natomiast małe i średnie przedsiębiorstwa, jednostki samorządu oraz podmioty użyteczności publicznej będą podlegać innej stawce, wynoszącej 693 zł za megawatogodzinę. Odbiorcy posiadający umowy na sprzedaż energii z ceną dynamiczną nie są zobowiązani do stosowania powyższych stawek.