Nowe warunki przyznawania świadczeń 800+ i Dobry Start

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z 15 maja 2024 roku, która zmienia zasady przyznawania świadczeń 800 plus i DobryStart. Nowelizacjaustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym oraz niektórych innych ustaw wnosi istotne zmiany w zakresie tych świadczeń.

Dotychczas oba świadczenia przysługiwały na każde dziecko, bez żadnych wymogów takich ja np.: kryterium dochodowe. Teraz, aby otrzymać te środki, dziecko będzie musiało spełniać dodatkowe warunki.

Reklama

Podstawowym kryterium przyznawania świadczeń 800 plus oraz Dobry Start będzie realizacja przez dziecko:

  • obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego;
  • obowiązku szkolnego lub
  • nauki w przedszkolu czy szkole należącej do polskiego systemu edukacji.

Oznacza to, że rodziny muszą zadbać, aby ich dzieci uczęszczały do odpowiednich placówek edukacyjnych.

Dodatkowe zmiany wprowadzone nowelizacją

Nowelizacja ustawy wprowadza również inne zmiany. Zalicza się do nich:

  • modyfikacjęzasaddostępudo polskiegorynkupracy dla obywateli Ukrainy;
  • uchylenie przepisów dotyczących nieodpłatnego wykonania fotografii do wniosków o nadanie numeru PESEL;
  • zmiany w procedurze potwierdzania tożsamości obywateli Ukrainy (obywatele Ukrainy będą mogli to zrobić tylko za pomocą swojego paszportu i będą mieć na to 60 dni;
  • zlikwidowanie wypłaty 40 zł za wyżywienie i zakwaterowanie obywateli Ukrainy w prywatnych domach;
  • podleganie rodzinnemu wywiadowi środowiskowemu ukraińskich uchodźców korzystających z pomocy społecznej.

800+ i Dobry Start. Kiedy zmiany wejdą w życie i co one oznaczają dla rodzin?

Choć przepisy ustawy wejdą w życie już 1 lipca 2024 roku, to faktyczne zmiany w zakresie przyznawania świadczeń nie nastąpią od razu. Ze względu na okres rozliczeniowy świadczeń, nowe zasady będą obowiązywać dopiero od kolejnego okresu świadczeniowego 800+, który rozpocznie się 1 czerwca 2025 roku. Jest to spowodowane faktem, że obecnie wypłaty tego dodatku są przyznane do końca maja 2025.

Podobnie będzie ze świadczeniem Dobry Start. Jest to 300 zł jednorazowego wsparcia dla uczniów rozpoczynających rok szkolny. Zostanie ono objęte nowymi zasadami od roku szkolnego 2025/2026. Oznacza to, że zmiany dotkną rodziny dopiero od tego terminu.