Jak podaje RMF FM, blisko 1/3 wniosków ma błędy. Są one związane z nowymi regulacjami i zmianami w programie. Wnioskodawcy zapominają, że w dokumentach muszą znaleźć się informacje o dochodach. Niestety, jeśli pominą te dane, wniosek jest nieważny.

Reklama

Wakacje kredytowe 2024. Jakie zmiany wprowadził rząd?

W tym roku wakacje kredytowe wyglądają nieco inaczej niż w poprzednich latach. Wynika to z faktu, iż rząd Donalda Tuska wprowadził kryterium dochodowe, zgodnie z którym rata kredytu może zostać zawieszona tylko wtedy, gdy pochłania co najmniej 30 proc. dochodu. To kryterium nie dotyczy rodzin mających na utrzymaniu przynajmniej trójkę dzieci (do 18. roku życia lub do 25. roku życia, jeśli kontynuują naukę, limit wieku nie dotyczy dzieci niepełnosprawnych). Poza tym, kredyt musi być zaciągnięty w polskich złotych na kwotę nie wyższą niż 1,2 mln zł. Umowa kredytowa musiała być podpisana przed lipcem 2022 roku.

Wskaźnik raty do dochodu jest nowością, o której zapominają osoby składające wniosek o wakacje kredytowe. Poprzedni program nie miał żadnych kryteriów, dlatego wnioskodawcy mogą nie być świadomi konieczności podania dodatkowych informacji. Obecnie konieczne jest dołączenie do wniosku oświadczenia o spełnieniu kryteriów. W tym przypadku obowiązuje rygor odpowiedzialności karnej.

Banki będą weryfikować dochody kredytobiorców

Deklaracja, którą składają wnioskodawcy musi zostać zweryfikowana przez bank, zwłaszcza jeśli dochody są nieregularne. Wnioski będą sprawdzane bardzo dokładnie, zwłaszcza pod kątem tego, czy osoba podała prawdziwe dane. Banki będą mogły pozyskać informacje na temat zarobków z urzędu skarbowego. Podanie nieprawdziwych danych wiąże się z ryzykiem kary. Kodeks karny przewiduje za taki czyn od 6 miesięcy do 8 lat więzienia.

Reklama

Wniosek o wakacje kredytowe może zostać złożony drogą elektroniczną lub pisemnie w oddziale banku. W ciągu 21 dni od daty otrzymania bank musi potwierdzić przyjęcie dokumentów. W tym roku można zawiesić łącznie cztery raty - dwie w terminie od czerwca do sierpnia i dwie kolejne od września do grudnia. Program jest tak samo korzystny pod względem finansowym jak jego poprzednie edycje. Cztery zawieszone raty są przesunięte na koniec harmonogramu spłaty, wydłużając go. W okresie zawieszenia kredytobiorca nie płaci raty kapitałowo-odsetkowej, a jedynie ewentualne opłaty związane z ubezpieczeniem.