Ile wyniesie waloryzacja emerytur 2024?

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej potwierdziło, że wskaźnik waloryzacji w 2024 roku wyniesie 12,12 proc. Z racji tego, że w tym roku waloryzacja będzie tylko procentowa, oznacza to, że świadczeniobiorcy otrzymają emerytury wyższe o podany procent.

W poprzednim roku wskaźnik ten wynosił 14,8 proc.

Reklama

Ile wyniesie minimalna emerytura od marca?

Reklama

Z racji tego, że znany jest już wskaźnik waloryzacji emerytur w 2024 roku, można obliczyć wysokość minimalnej emerytury obowiązującej od marca. Co istotne, wyliczenia te nie dotyczą osób, które pobierają świadczenie niższe od minimalnego (w przypadku niespełniania wymagań).

Reklama

Od marca 2024 roku najniższa emerytura wyniesie 1780,96 zł brutto, czyli 1621 zł netto. W porównaniu z wcześniejszą wysokością (czyli 1588,44 zł brutto – 1445 zł netto), świadczenie będzie wyższe o 192,52 zł.

13. emerytura 2024. Ile wyniesie?

Dzięki temu, że poznaliśmy wskaźnik waloryzacji emerytur 2024, poznaliśmy również wysokość 13. emerytury, która wynosi tyle, ile emerytura minimalna.

"Trzynastka" w 2024 roku wyniesie 1780,96 zł brutto, czyli 1621 zł netto.

Druga waloryzacja w 2024?

Poziom inflacji jest niższy niż w poprzednim roku, jednak mimo wszystko rozważana jest druga waloryzacja w 2024 roku. Według założeń, miałoby to mieć miejsce, jeśli w pierwszej połowie roku wskaźnik inflacji przekroczyłby 5 proc. Wówczas w drugiej połowie roku świadczenia byłby ponownie waloryzowane. Jednak informacje na ten temat nie są jeszcze jasne.

Czym jest waloryzacja i kto z niej korzysta?

Rosnąca inflacja to rosnące koszty życia, które są problemem również dla osób pobierających świadczenia emerytalne i rentowe. Waloryzacja ma pomóc seniorom w przypadku rosnącej inflacji. Korzystają z niej wszyscy, którzy otrzymują emerytury i renty – bez względu na jednostkę, która je wypłaca.

Jak przebiega proces wyliczania wskaźnika waloryzacji?

Obliczenie wskaźnika waloryzacji emerytur opiera się na poziomie średniorocznej inflacji cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów oraz poziom realnego wzrostu wynagrodzenia odnotowany w gospodarce narodowej w ubiegłym roku.

W 2023 roku pierwszy ze składników wyniósł, według danych Głównego Urzędu Statystycznego, 11,9 proc. Z kolei w przypadku drugiego wskaźnika, należy wciąć z niego jedną piątą i zestawić z wskaźnikiem pierwszy. Wzrost w stosunku do 2023 roku wyniósł 1,1 proc., jedna piąta z tej wartości to 0,22 proc. Ta wartość zsumowana z 11,9 proc. daje właśnie 12,12 proc.