Czym jest dodatek osłonowy?

Dodatek osłonowy przyznawany jest na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego. Pomagać ma w utrzymaniu finansowym przy rosnących cenach. Mogą z niego skorzystać zarówno gospodarstwa jedno- jak i wieloosobowe. Przyznawany jest na podstawie kryterium dochodowego.

Kryterium dochodowe dodatku osłonowego w 2024 roku

Reklama

Aby wnioskować o dodatek osłonowy, należy spełniać kryterium dochodowe. W 2024 roku wynosi ono:

  • do 1500 zł miesięcznie na osobę w przypadku gospodarstwa domowego wieloosobowego;
  • do 2100 zł miesięcznie w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego.

Przekroczenie limitu nie oznacza jednak natychmiastowego utracenia prawa do dodatku. W tym przypadku bowiem działa zasada nazywana złotówką za złotówkę, czyli przyznanie dodatku w mniejszej kwocie. Przekroczenie dochodu o 15 złotych skutkuje obniżeniem świadczenia o taką kwotę. Zasada jednak nie obowiązuje, jeśli w wyniku przekroczenia limitu dodatek osłonowy byłby mniejszy od 20 zł.

Termin składania wniosków o dodatek osłonowy

Na złożenie wniosku o dodatek osłonowy mamy jeszcze ponad dwa miesiące. Terminem jego złożenia jest bowiem 30 kwietnia 2024 roku. Wszystkie wnioski, które wpłyną po tej dacie, nie będą rozpatrywane.

Wnioskodawcy po pozytywnym rozpatrzeniu powinni otrzymać pieniądze do końca czerwca 2024 roku.

Reklama

Ile wynosi dodatek osłonowy w 2024 roku?

Wysokość dodatku osłonowego zależy od tego, jak duże jest dane gospodarstwo domowe. W związku z tym jego wysokość to:

  • 228,80 zł – w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego;
  • 343,20 zł – w przypadku gospodarstwa domowego 2- lub 3-osobowego;
  • 486,20 zł – w przypadku gospodarstwa domowego 4- lub 5-osobowego;
  • 657,80 zł – w przypadku gospodarstwa domowego co najmniej 6-osobowego.

Co istotne, istnieją przypadki, w których dodatek osłonowy jest podwyższany. Dotyczy to domów opalanych węglem oraz bloków, które mają kotłownie na węgiel. W takim przypadku omawiane świadczenie wynieść może:

  • 286 zł w jednoosobowym gospodarstwie domowym;
  • 429 zł w 2- lub 3-osobowym gospodarstwie domowym;
  • 607,75 zł w 4- lub 5-osobowym gospodarstwie domowym;
  • 822,25 zł w gospodarstwie domowym, w którym mieszka co najmniej 6 osób.