Apel posłanki o informowaniu o należnych pieniądzach

Posłanka Koalicji Obywatelskiej Krystyna Skowrońska zwróciła się do ministry rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszki Dziemianowicz-Bąk o to, by ZUS rozpoczął informowanie o środkach z subkonta ZUS, które należą się w drodze dziedziczenia po osobie zmarłej.

Wiele osób nie wie bowiem, że to, co znajduje się na subkoncie ZUS, podlega dziedziczeniu w razie śmierci właściciela subkonta.

Reklama

Jak podaje Business Insider Polska, przyjmuje się, że średnia suma zgromadzona w tym miejscu to 33 tys. zł, jednak w przypadku osób urodzonych w latach 60. może to być nawet 70–80 tys. zł.

Reklama

Dziedziczenie środków z subkonta ZUS

Środki z subkonta ZUS dziedziczy się na tej samej zasadzie, co środki zgromadzone w OFE. Są one podzielone i wypłacane, gdy właściciel subkonta umiera.

Każdy, kto posiada subkonto, może wyznaczyć osoby, które po jego śmierci będą uprawnione do zgromadzonych w tym miejscu środków.

Jak można przeczytać na stronie ZUS-u, jeśli osoba, dla której prowadzone jest subkonto, umiera, to wówczas dochodzi do dziedziczenia środków. W przypadku osoby, która w chwili śmierci pozostawała w związku małżeńskim, współmałżonek otrzymuje wówczas w ramach wypłaty transferowej (nie jest wypłacana gotówka) połowę środków, które znajdują się na subkoncie, w takim zakresie, w jakim środki stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej. Z kolei pozostałe środki (lub też wszystkie, jeżeli osoba zmarła nie była w związku małżeńskim) przekazywane są osobom wskazanym przez osobę zmarłą. W przypadku niewyznaczenia takich osób, środki wchodzą w skład spadku.

Reklama

Czym jest subkonto ZUS?

Początkowo subkonto w ZUS posiadały osoby ubezpieczone, które były członkami OFE, czyli otwartego funduszu emerytalnego. Jednak od 1 lutego 2014 roku się to zmieniło i osoby, które wchodzą na rynek pracy, mogą zdecydować o tym, czy skorzystają z OFE, czy nie. W przypadku, kiedy taka osoba nie zawrze umowy z OFE podczas 4 pierwszych miesięcy zatrudnienia, to wszystkie składki są w całości zapisywane na subkoncie w ZUS.

Ile pieniędzy trafia na subkonto?

Aktualnie na subkonto wpłaca się:

  • 7,3 proc. podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne w przypadku osób ubezpieczonych nieprzystępujących do OFE lub członków OFE, którzy zdecydowali, że składka będzie przekazywana wyłącznie na subkonto w ZUS;
  • 4,38 proc. podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne w przypadku osób, które są członkami OFE i decydują, że składka w wysokości 2,92 proc. podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne jest przekazywana do OFE.