Kiedy można nie rejestrować działalności?

Z działalności nierejestrowanej mogą korzystać przedsiębiorcy, którzy miesięcznie osiągają z niej przychód niższy niż 75 proc. wynagrodzenia minimalnego. Muszą oni również w ciągu ostatnich 60 miesięcy nie prowadzić działalności gospodarczej. Działalność nierejestrowa nie może być też prowadzona w formie spółki.

Korzystanie z działalności nierejestrowanej pozwala na niezgłaszanie jej do CEIDG oraz nieopłacanie składek ZUS. Konieczne jest jednak płacenie podatku dochodowego. Nie są to kwoty wysokie, gdyż do 30 000 zł obowiązuje zwolnienie z podatku.

Reklama

Jeżeli jednak przedsiębiorca przekroczy miesięczny limit przychodów, musi jak najszybciej zarejestrować działalność – ma na to 7 dni od dnia przekroczenia dozwolonego przychodu.

Reklama

Działalność nierejestrowana 2024 – limity

W 2024 roku limity kwot, do których można prowadzić działalność nierejestrową, zmienią się dwukrotnie, ponieważ dwa razy zmienia się też płaca minimalna.

  • Od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku limit ten będzie wynosił 3181,50 zł, czyli 75 proc. z płacy minimalnej wynoszącej 4242 zł).
  • Od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku limit przychodów w działalności nierejestrowanej będzie wynosił 3225 zł, czyli 75 proc. płacy minimalnej wynoszącej 4300 zł.

Wspomniane wartości to kwoty brutto.

Wysokość podatku dochodowego przy działalności nierejestrowanej w 2024 roku

Kwota wolna od podatku to obecnie 30 000 zł. Oznacza to, że nawet w przypadku osób, które co miesiąc będą zbliżały się do limitu, podatek dochodowy do zapłaty będzie niski (wynosi 12 proc.).

Przykładowo, zakładając, że przed pierwszych 6 miesięcy roku przedsiębiorca zarobi co miesiąc 3180 zł, a od lipca jego zarobki wzrosną do 3220 zł, to kwota wolna zostanie przekroczona w październiku i od tego miesiąca będzie konieczna zapłata zaliczek na podatek.

Działalność nierejestrowana. Korzyści dla przedsiębiorców

Przedsiębiorca zarabiający miesięcznie niewielkie kwoty może skorzystać z działalności nierejestrowanej, dzięki czemu nie musi opłacać składek ZUS oraz zgłaszać jej do CEIDG. Nie musi również opłacać podatku VAT – niskie dochody sprawiają, że może korzystać ze zwolnienia podmiotowego. Rejestracja do VAT jest jednak konieczna w przypadku sprzedawania towarów lub usług tego wymagającego.

Korzystanie z działalności nierejestrowanej to również bardzo prosta księgowość – jedyne, co musi prowadzić przedsiębiorca, to ewidencja sprzedaży.