Dofinansowanie ferii zimowych z Fundacji "Szansa dla gmin"

Jeżeli jedno z rodziców lub opiekunów prawnych dziecka jest objęte ubezpieczeniem z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia społecznego, a dziecko urodziło się między 1 stycznia 2008 roku a 31 grudnia 2019 roku, można skorzystać z dofinansowania ferii zimowych z Funduszu Składowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Organizowane jest ono przez Fundację "Szansa dla gmin".

Aby skorzystać z tego dofinansowania, należy wziąć udział w rekrutacji do niego. Przeprowadzana jest ona na dwóch stronach internetowych:

Reklama
  • www.szansadlagmin.pl,
  • www.samoobrona.net.pl.

Znajdują się na nich formularze, które należy pobrać i wypełnić. Ponadto konieczne jest wpłacenie 200 zł na konto Fundacji "Szansa dla gmin". Pieniądze te są później wliczane w całkowity koszt pobytu dziecka na feriach zimowych.

To dofinansowanie ferii zimowych 2024 ma ściśle określone miejsce pobytu. Pieniądze mogą uzyskać osoby, które spędzą ten czas w:

  • Domu Wczasowym HALINA w Zakopanem,
  • kwaterach prywatnych A. Sieczka w Poroninie,
  • Domu Wypoczynkowym PLISKO w Korbielowie,
  • Ośrodku Wypoczynkowym RANCHO Wołkowyja.

Pobyt w tych miejscach obejmuje 7 dni i kosztuje 1650 zł. Dofinansowanie wynosi 900 zł, w związku z czym rodzice i opiekunowie zapłacą 750 zł.

Dofinansowanie z ZFŚS. Ferie zimowe 2024

Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, mogą skorzystać z dofinansowania ferii zimowych 2024 w ramach tzw. wczasów pod gruszą.

Jeśli pracodawca zatrudnia bowiem powyżej 50 pracowników, musi prowadzić zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS). Prowadzony jest on również bez względu na liczbę pracowników w jednostkach budżetowych i samorządowych. Jeżeli pracodawca otwiera taki fundusz, zatrudnieni mogą ubiegać się o dofinansowanie, które nazywane jest "wczasami pod gruszą".

Pracownik, aby otrzymać dofinansowanie ferii zimowych, musi wziąć 14 dni urlopu (wliczając w to dni wolne od pracy) oraz złożyć wniosek o dofinansowanie z ZFŚS nie wcześniej niż miesiąc przed planowanym urlopem.

To, jak wysokie dofinansowanie otrzyma pracownik, zależy od jego dochodów, jednak maksymalną kwotą jest 1914, 34 zł. Może być ona jeszcze wyższa, jeżeli pracuje on w trudnych warunkach. Wówczas kwota będzie powiększona o 200 do 300 zł.

Zatrudniony, który otrzyma dofinansowanie ferii zimowych,nie musi przedstawiać żadnych rachunków na dowód. Może to być więc wyjazd rodzinny, obozy, kolonie, zimowiska – nie ma tutaj ograniczeń.

Terminy ferii zimowych 2024

To już najwyższy czas, by rozpocząć starania do dofinansowanie. W jakich terminach odbędą się ferie zimowe w tym roku?

Od 15 do 28 stycznia 2024 roku będą trwały ferie w województwie dolnośląskim, mazowieckim, opolskim i zachodniopomorskim, od 22 stycznia do 4 lutego 2024 roku – w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim, od 29 stycznia do 11 lutego 2024 roku – w województwie lubelskim, łódzkim, podkarpackim, pomorskim i śląskim, a od 12 do 25 lutego 2024 roku – w województwie kujawsko-pomorskim, lubuskim, małopolskim, świętokrzyskim i wielkopolskim.