Minister rodziny, pracy i polityki społecznej, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, zapowiedziała istotne zmiany w ustawie dotyczącej opieki nad dziećmi do lat 3. Zmiany te obejmą pracowników żłobków, którzy uzyskają status funkcjonariuszy publicznych, podobnie jak nauczyciele w przedszkolach i szkołach.

Reklama

Dodatkowe dni wolne. Co jeszcze się zmieni?

Dodatkowo, za każde pięć lat pracy opiekunowie otrzymają dwa dodatkowe dni urlopu. W efekcie, po 15 latach pracy, będą mieli prawo do 6 dni dodatkowego urlopu, a po 25 latach pracy – do 10 dni. Ponadto Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk podczas konferencji prasowej mówiła, że Rada Ministrów zatwierdziła projekt ustawy, który pozwoli na wprowadzenie rządowego programu przewidującego wypłatę dodatku w wysokości 1000 zł brutto do wynagrodzenia dla opiekunów zatrudnionych na umowę o pracę w żłobkach i klubach dziecięcych, począwszy od lipca.

Teraz nadszedł czas na kolejne zmiany, mające na celu zwiększenie uznania dla osób wykonujących ten zawód. Zapowiedziana nowelizacja ma podnieść prestiż zawodu i sprawić, że opiekunowie małych dzieci nie będą odchodzili z pracy w żłobkach oraz będą mieli motywację do profesjonalnej opieki nad dziećmi do lat 3. Dodatkowo, w nowym projekcie zmian do ustawy o opiece nad dziećmi do lat trzech przewidziano ustanowienie 4 kwietnia jako Dnia Opiekuna Małego Dziecka.

Reklama

Kto może zostać opiekunem dziecka do lat 3?

Zgodnie z przepisami zawartymi w art. 16 ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, osoba może pełnić funkcję opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, jeśli:

  • Posiada odpowiednie kwalifikacje, takie jak pielęgniarka, położna, opiekunka dziecięca, nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, pedagog opiekuńczo-wychowawczy, pedagog społeczno-wychowawczy, pedagog wczesnej edukacji, terapeuta pedagogiczny.
  • Ukończyła studia lub studia podyplomowe na kierunku, lub specjalności związanej z wczesnym wspomaganiem rozwoju, wspomaganiem rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacją prorozwojową, pedagogiką małego dziecka, psychologią dziecięcą, psychologią wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologią wychowawczą.

Zgodnie z polskim prawem, osoba może pełnić funkcję opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, jeśli spełnia następujące warunki:

  • Odbyła przynajmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi do lat trzech. Jeśli kandydat nie pracował z dziećmi w tym wieku przez co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed rozpoczęciem pracy jako opiekun, musi w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia zatrudnienia ukończyć 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia swojej wiedzy oraz umiejętności.
  • Ukończone 280-godzinne szkolenie przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym, z czego co najmniej 80 godzin musiało obejmować zajęcia praktyczne, polegające na sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dzieckiem pod nadzorem doświadczonego opiekuna.

Nowy przywilej urlopowy dla osób pracujących z dziećmi

Opiekunowie pracujący w żłobkach będą otrzymywać dodatkowy urlop wypoczynkowy zgodnie z następującą formułą: po 5 latach zatrudnienia dostaną 2 dni dodatkowego urlopu, a za każde kolejne 5 lat pracy urlop zwiększy się o dodatkowe 2 dni, do maksymalnie 10 dni po przepracowaniu 25 lat. Tak więc:

  • Po 5 latach pracy: 2 dni dodatkowego urlopu.
  • Po 10 latach pracy: 4 dni dodatkowego urlopu.
  • Po 15 latach pracy: 6 dni dodatkowego urlopu.
  • Po 20 latach pracy: 8 dni dodatkowego urlopu.
  • Po 25 latach pracy: 10 dni dodatkowego urlopu (maksymalny limit).

Każde dodatkowe 5 lat pracy zwiększa wymiar urlopu o 2 dni, jednak po osiągnięciu 25 lat pracy dodatkowy urlop nie będzie się dalej zwiększał i wyniesie 10 dni.