Pokolenia mają wspólne zestawy cech

Częstym zjawiskiem w sieci jest narzekanie na siebie różnych pokoleń. Millenialsi narzekają na zetki w pracy, zetki narzekają na millenialsów, boomerzy nie są zadowoleni z całej reszty. Można więc odnieść wrażenie, że wszyscy przedstawiciele danej generacji są tacy sami. Takie myślenie jest oczywiście stereotypowe i niesprawiedliwe. W każdej z grup znajdują się osobne jednostki, które wcale nie muszą zachowywać się czy wyglądać jak cała reszta.

Jednak nie da się ukryć, że każde pokolenie ma wspólne doświadczenia. Dorastanie w tych samych czasach, korzystanie z tych samych technologii, kontakt z tymi samymi tworami kultury – to wszystko sprawia, że myślenie, zachowanie, wartości, gust przedstawicieli tej samej generacji mogą być zbliżone. Człowiek to zwierzę stadne i świadomość tego, z iloma innymi osobami dzielimy wspólne cechy, może być budująca.

Reklama

Pokolenie Y, Z, a może alpha? Sprawdź, do którego należysz

Reklama

Jakie pokolenia wyróżniamy więc obecnie? Same nazwy nierzadko niewiele mówią. Poznaj krótką charakterystykę każdego z nich.

Ok, boomer – czyli pokolenie baby boomers

Wyrażenie "Ok, boomer" stało się memem. Jest to forma riposty młodszego pokolenia do (często narzekającego na nowe czasy) starszego. Pochodzi od nazwy pokolenia baby boomers, czyli osób, które urodziły się w latach 1946–1964. Był to czas dużego wzrostu demograficznego po zakończeniu II wojny światowej.

Boomersi byli w zdecydowanie lepszej pozycji w porównaniu do ich rodziców. Wychowali się w większym dobrobycie i świecie, który zdecydowanie bardziej szanował prawa obywatelskie. Ich dorastanie to także czas kulturowej i seksualnej rewolucji, a także szeroki dostęp do telewizji, co kształtowało ich postawy i poglądy.

Przedstawiciele tego pokolenia w pracy są bardzo lojalni w stosunku do pracodawców – wielu z nich pracuje w jednym miejscu przez długi czas, a nawet całą karierę zawodową. Choć czasy, w których dorastali, nie były proste i przeżyli wiele kryzysów, to zaznali także dobrobytu – dlatego ich wymagania są często wysokie – nie tylko w życiu prywatnym, lecz także zawodowym.

Pokolenie X – pokolenie PRL-u

Iksy są pokoleniem osób, które urodziły się między 1965 a 1979 rokiem (niektóre źródła podają rok 1980). W związku z tym w naszym kraju generacja ta nazywana jest pokoleniem PRL-u. Osoby te są ambitne i lojalne wobec pracodawców, ale nie wiążą się tak mocno z jedną firmą i zmiana zatrudnienia jest dla nich naturalniejsza. Cenią sobie przede wszystkim bezpieczeństwo.

W czasach ich dorastania dużo się działo – w Polsce zmieniał się ustrój, nastroje nie były pozytywne, społeczeństwo lekko zagubione. To dlatego dzisiaj spokój i bezpieczeństwo są dla nich tak ważne. Osoby te są też zwolennikami znajomości offline, rozmów twarzą w twarz, ale też mogą być lekko zagubione. Pokolenie to określane jest jako bardzo ambitne, którego celem jest wysoki status materialny.

Millenialsi, czyli pokolenie Y

Millenialsi to osoby, które urodziły się między 1980 (niektóre źródła mówią od roku 1981) a 1996 rokiem. Przedstawiciele tego pokolenia wychowywali się w erze cyfrowej. Wielu z nich przez całe swoje życie miało dostęp do internetu, komórek, z czasem smartfonów. To pierwsze pokolenie, które na własnej skórze odczuło nie tylko zalety takich rozwiązań, lecz także wady i wpływ internetu na zdrowie psychiczne.

Millenialsi to pokolenie otwarte i tolerancyjne. Świat jest dla nich globalną wioską. Nie mają problemu z podróżowaniem, przeprowadzką do innego kraju, pracą u zagranicznego pracodawcy. W pracy cenią sobie elastyczność. Są zwolennikami pracy zdalnej. Dbają o to, by zachować work-life balance. Wolny czas często spędzają na realizacji hobby.

Pokolenie Z, czyli cyfryzacja i świadomość

Zetki to pokolenie ludzi urodzonych między 1997 a 2009 rokiem. Właściwie wszyscy przedstawiciele tego pokolenia wychowywali się w świecie, w którym posiadanie telefonu komórkowego, dostępu do internetu czy używanie tabletów do nauki w szkole nie było niczym niezwykłym.

Generacja Z świetnie radzi sobie w sieci, potrafi znaleźć wszystkie potrzebne informacje, szybko uczy się obsługi urządzeń i chętnie dzieli się swoim życiem w mediach społecznościowych. Dla tego pokolenia granica między życiem prywatnym a tym, co wstawia się do sieci, jest bardzo cienka. Ponadto są bardzo świadomi, otwarci i tolerancyjni. Ważnymi kwestiami są dla nich zmiany klimatu czy prawa człowieka.

Starsze pokolenia mogą mieć problem z zetkami w miejscu pracy, ponieważ najważniejsza jest dla nich satysfakcja i odpowiednie warunki. Kiedy tylko tej generacji coś nie pasuje, szybko i sprawnie zmienią zatrudnienie. Nie przywiązują się do pracodawcy. Są natomiast bardzo elastyczni, cenią sobie pracę zdalną i dostęp do technologii ułatwiającej wykonywanie obowiązków.

Gen alpha za kilka lat wkroczy na rynek pracy

Pokolenie alpha to osoby, które urodziły się po 2010 roku. Dla tej najmłodszej grupy smartfony, tablety i stały dostęp do internetu to codzienność. Nie pamiętają czasów, w których było to jakkolwiek ograniczone. Świetnie radzą sobie z technologią, z którą mają kontakt od zawsze.

Dla tego pokolenia tworzenie relacji i pielęgnowanie ich przez internet jest naturalne. Jego przedstawiciele doskonale też czują się w mediach społecznościowych i sprawnie się po nich poruszają. Ich wejście na rynek pracy będzie z pewnością bardzo ciekawe.