Zgodnie z Kodeksem pracy w Polsce pracownicy mają prawo do 20 lub 26 dni urlopu wypoczynkowego, w zależności od ich stażu pracy. Prawo nie określa jednak maksymalnej liczby dni, jakie można wykorzystać jako urlop wypoczynkowy.

Reklama

Nielimitowany urlop

Według danych z portalu "No Fluff Jobs", 63% Polek i Polaków chętnie skorzystałoby z takiej możliwości, przy czym wśród mieszkańców miast powyżej 500 tys. osób odsetek ten wzrasta do 74%. Jedna czwarta respondentów nie jest pewna, czy chciałaby korzystać z takiego rozwiązania, natomiast 12% jest temu przeciwnych.

Paulina Zasempa, dyrektor ds. zasobów ludzkich i CEE w SD Worx Poland, stwierdziła, że czas wolny i utrzymanie równowagi między pracą a życiem prywatnym są niezwykle istotne. Praca jest ważnym elementem życia, a wakacje służą do regeneracji sił. Utrzymanie równowagi między pracą a czasem wolnym zapewnia spokój ducha. Myślę, że dlatego nielimitowane dni urlopowe cieszą się tak dużym zainteresowaniem, szczególnie w porównaniu do wyników w Europie, gdzie mniej niż połowa pracowników (48%) wyraziła zainteresowanie takim rozwiązaniem.

Reklama

Te firmy wprowadziły nielimitowany urlop

W Polsce są firmy, które oferują nielimitowany urlop. Przykładem jest firma IT - SYZYGY Warsaw. Firma ta wprowadziła nielimitowane płatne dni urlopowe, przy czym średnio na jednego pracownika przypada około 35 dni wolnych rocznie.

To nie było tak, że pewnego dnia usiedliśmy i powiedzieliśmy "wdrażamy nielimitowany urlop", a na pewno nie chodziło nam o stworzenie benefitu dla pracowników, który będzie dobrze wyglądał w ofertach. Pomysł ten narodził się sam i wynikał z naszych potrzeb. Zauważyliśmy, że czasami staraliśmy się "oszczędzać" dni wolne, by móc je skumulować - powiedziała w rozmowie z portalem PulsHR.pl Paulina Grabowska, people partner w SYZYGY Warsaw.

Dodała, że wspólnie rozważali, jak można uprościć procedury, aby uczynić je bardziej komfortowymi i zminimalizować biurokrację. Z tego powodu zrodził się pomysł, aby znieść ograniczenie 20/26 dni urlopu i udostępnić wszystkim pracownikom jednolitą pulę dni wolnych.

Innym przykładem jest firma Traffit, która specjalizuje się w automatyzacji procesów rekrutacyjnych.

Po ogłoszeniu nielimitowanych urlopów zaczęliśmy dostawać wiele zapytań, czy to aby na pewno dobre rozwiązanie i czy w efekcie pracownicy nie przestaną przychodzić do pracy. Tymczasem zasada jest prosta: ufamy ludziom, z którymi pracujemy. Każdy wie, jakie zadania ma do wykonania i ile czasu potrzebuje na ich realizację. Cenimy to, jakie są rezultaty pracy, a nie ile czasu na nią poświęcono. Wolne dni ustalamy w ramach zespołu, by skoordynować naszą pracę - wyjaśnia szef firmy Traffit Adrian Wolak.

Jako zespół dbamy o siebie i czujemy odpowiedzialność za siebie i swoich kolegów. Kiedy widzimy, że ktoś jest przemęczony, spada jego wydajność - dla wszystkich będzie lepiej, jeśli ta osoba weźmie sobie urlop i zregeneruje siły. Ponadto wiem, że dobre pomysły często przychodzą właśnie w czasie wolnym i wszyscy możemy na tym skorzystać - dodał.

Nielimitowany urlop wprowadziły także inne firmy, jak Bitpanda, Spicy Mobile czy Upwork. Należy jednak pamiętać, że nielimitowany urlop nie oznacza, że ​​pracownicy mogą brać wolne dni, kiedy tylko chcą. Zazwyczaj istnieją pewne zasady i ograniczenia, które należy spełnić, aby móc skorzystać z tego benefitu.

Zalety nielimitowanych urlopów

Istnieje wiele powodów, dla których firmy decydują się na wprowadzenie nielimitowanego urlopu. Oto niektóre z nich:

Zwiększenie zaangażowania i satysfakcji pracowników: badania pokazują, że pracownicy, którzy mają więcej urlopu, są bardziej zaangażowani w pracę i bardziej zadowoleni ze swojej pracy. Może to prowadzić do mniejszej rotacji personelu i wyższej produktywności.Poprawa równowagi między życiem zawodowym a prywatnym: nielimitowany urlop może pomóc pracownikom w lepszym zarządzaniu czasem i wzięciu urlopu, którego potrzebują, aby spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi lub po prostu odpocząć. Przyciąganie i zatrzymywanie najlepszych talentów: polityka nieograniczonego urlopu może być atrakcyjnym atutem dla potencjalnych pracowników, zwłaszcza dla młodszych pokoleń, które cenią sobie elastyczność i równowagę między życiem zawodowym a prywatnym.Zwiększenie zaufania i autonomii: nieograniczony urlop może pokazywać pracownikom, że firma im ufa i daje im autonomię w zarządzaniu własnym czasem. Może to prowadzić do bardziej zaangażowanych i odpowiedzialnych pracowników.

Wady nielimitowanego urlopu

Wady nielimitowanego urlopu:

Możliwość nadużyć: niektórzy pracownicy mogą nadużywać nielimitowanego urlopu, co może negatywnie wpływać na funkcjonowanie firmy.Trudności w planowaniu: dla firm może być trudniej zaplanować pracę i urlopy pracowników, jeśli nie ma określonych limitów.Presja społeczna: w niektórych firmach może dochodzić do presji społecznej ze strony współpracowników, którzy biorą mniej urlopu.Niewykorzystany urlop: pracownicy mogą mieć opory przed wykorzystaniem całego przysługującego im urlopu, co może prowadzić do stresu i wypalenia.

Ile dni urlopu przysługuje w ramach umowy o pracę?

Pracownicy mają prawo do urlopu wypoczynkowego, którego długość zależy od stażu pracy:

  • 20 dni – jeśli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
  • 26 dni – jeśli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Pracodawca ma prawo odmówić udzielenia urlopu w określonych sytuacjach. Dodatkowo pracownicy mają prawo do 5 dni bezpłatnego urlopu opiekuńczego, przeznaczonego na opiekę nad osobą wymagającą takiej opieki na podstawie wskazań medycznych.

W nagłych przypadkach pracownicy mogą skorzystać także ze specjalnego zwolnienia z pracy z powodu siły wyższej, które wynosi 2 dni (lub 16 godzin). Zwolnienie to jest płatne w 50% i nie zastępuje urlopu na żądanie. Także w przypadku opieki nad dzieckiem pracownicy mają prawo do dodatkowych dni urlopu (płatnych).