Renta rodzinna z ZUS – kto może ją otrzymać?

Renta rodzinna to świadczenie przeznaczone dla uprawnionych członków rodziny osoby zmarłej, która miała już przyznane prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, bądź spełniała warunki do ich otrzymania w chwili śmierci. Rentę rodzinną z ZUS można porównać do renty wdowiej, która nie została jeszcze wprowadzona. Wypłaty renty wdowiej mają ruszyć po zatwierdzeniu ustawy przez rząd. Istnieje szansa, że stanie się to już w drugiej połowie 2024 roku.

Osoby uprawnione do renty rodzinnej to:

Reklama
  • małżonek (wdowa lub wdowiec)
  • dzieci: własne, drugiego małżonka, przysposobione
  • rodzice
  • przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, z wyłączeniem dzieci przyjętych na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka.

Renta rodzinna dla wdowy lub wdowca - warunki

Wdowa lub wdowiec mogą otrzymać rentę rodzinną, jeśli:

  • mają ukończone 50 lat lub są niezdolni do pracy w chwili śmierci małżonka,
  • wychowują dziecko, wnuka lub rodzeństwo zmarłego, które ma mniej niż 16 lat (lub 18 lat, jeśli uczy się w szkole), lub opiekują się dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy.

Jeśli wdowa lub wdowiec nie mieli ukończonych 50 lat w chwili śmierci małżonka, lub stali się niezdolni do pracy później, mogą dostać rentę, jeśli nie minęło więcej niż 5 lat od śmierci małżonka lub zaprzestania wychowywania uprawnionego dziecka. Ważne, jest to, że rozwiedziona małżonka lub wdowa, która nie żyła z mężem w chwili jego śmierci, może otrzymać rentę, jeśli miała prawo do alimentów ustalone przez sąd.

Długość małżeństwa a prawo do renty rodzinnej

Każda wdowa i wdowiec mogą ubiegać się o rentę rodzinną niezależnie od długości trwania małżeństwa, ponieważ przepisy nie regulują tej kwestii. Wysokość renty rodzinnej wynosi 85% świadczenia zmarłego małżonka. Aby otrzymać rentę rodzinną, uprawniony musi zrezygnować z przysługującego mu świadczenia. Renta rodzinna jest przyznawana bezterminowo. Jednak, gdy wdowa lub wdowiec osiągną wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn), mogą zwrócić się do ZUS z prośbą o naliczenie własnej emerytury.Od 1 marca 2024 roku minimalna kwota renty rodzinnej wynosi 1780,96 zł miesięcznie. Warto zaznaczyć, że renta rodzinna jest przyznawana od dnia, w którym powstaje prawo do jej otrzymania, ale nie wcześniej niż od miesiąca, w którym złożono wniosek.