Wakacje składkowe to zwolnienia z opłacania składek ZUS. Ulga jednak nie dotyczy wszystkich - tylko mikroprzedsiębiorców. Oni jednak też muszą spełnić określone warunki.

Wakacje składkowe dla przedsiębiorców w 2024

Wakacje składkowe to okres, w którym przedsiębiorcy prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą nie będą musieli płacić składek do ZUS (emerytalnej, rentowej, wypadkowej, chorobowej) oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy w wybranym miesiącu. Koszt tych składek pokryje budżet państwa, co oznacza, że obciążenie to spadnie na wszystkich podatników. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która została już opublikowana w Dzienniku Ustaw.

Reklama

Dla kogo wakacje od ZUS?

Nowe przepisy przewidują zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS dla najmniejszych firm. Mikroprzedsiębiorcy będą mogli skorzystać z tego zwolnienia raz w roku. Jakie warunki muszą spełnić? Muszą być wpisani do CEIDG oraz:

  • w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie mogą mieć zgłoszonych do ubezpieczeń więcej niż dziesięciu ubezpieczonych,
  • w ostatnich dwóch latach nie mogą osiągać przychodu z działalności pozarolniczej, lub w jednym z tych lat ich roczny przychód z działalności nie może przekraczać 2 mln euro.

Wakacje od ZUS są dostępne dla przedsiębiorców niezależnie od formy rozliczania podatku dochodowego, więc mogą z nich korzystać zarówno podatnicy na skali podatkowej, jak i ryczałtowi oraz korzystający z karty podatkowej. Zwolnienie to jest udzielane w ramach pomocy de minimis. Warto jednak zaznaczyć, że zwolnienie dotyczy składek opłacanych przez przedsiębiorcę za siebie samego, nie za współpracowników czy pracowników. Ponadto, z rozwiązania nie mogą korzystać osoby prowadzące działalność dla swoich byłych pracodawców.

Wakacje składkowe od ZUS - od kiedy?

Według informacji przekazanych przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii nowenowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 listopada 2024 roku. Oznacza to, że przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z wakacji składkowych już w grudniu 2024 roku, zgodnie z nowymi zasadami.

Jak złożyć wniosek o wakacje składkowe?

Aby skorzystać z ulgi, przedsiębiorca będzie musiał złożyć wniosek do ZUS-u w miesiącu poprzedzającym wybrany przez siebie okres. Wniosek będzie można złożyć jedynie w PUE ZUS, wypełniając specjalny formularz elektroniczny. ZUS zweryfikuje wniosek i jeśli uzna, że przedsiębiorca spełnia warunki do uzyskania ulgi, przyzna ją. W przeciwnym razie, jeśli ZUS stwierdzi, że przedsiębiorcy nie przysługuje ulga, wyda decyzję odmowną.

Obowiązki przedsiębiorcy w czasie wakacji składkowych

Przedsiębiorca korzystający z wakacji składkowych będzie zobowiązany przekazać do ZUS-u za miesiąc objęty zwolnieniem następujące dokumenty:

Deklarację rozliczeniową,Imienny raport miesięczny zawierający informacje o składkach finansowanych przez budżet państwa za osobę opłacającą składki za siebie,Imienny raport miesięczny zawierający informacje o składkach finansowanych przez osobę opłacającą składki za siebie,Imienny raport miesięczny za innych ubezpieczonych, jeśli tacy są zgłoszeni do ubezpieczeń.

Jednocześnie, jeśli ubezpieczony nie spełni tego obowiązku, ZUS sporządzi lub skoryguje za niego deklaracje rozliczeniowe oraz imienne raporty miesięczne zgodnie z ogólnymi zasadami. Wakacje składkowe nie wpłyną na uprawnienia do zasiłku chorobowego ani na wysokość świadczeń emerytalno-rentowych. Przedsiębiorca korzystający z wakacji składkowych nie będzie zobowiązany do zawieszania działalności. Oznacza to, że w tym czasie będzie nadal mógł generować przychody (przy założeniu, że jego roczne dochody nie przekroczą 2 milionów euro), oraz wystawiać faktury.