Wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka udzielił odpowiedzi na pytania z interpelacji poselskiej w sprawie wprowadzenia elektronicznej legitymacji dla osób z niepełnosprawnością.

Planujemy udostępnić użytkownikom dokument mobilny − legitymację osoby niepełnosprawnej w II połowie 2024 roku. Będziemy na bieżąco informować właściwą komisję sejmową o postępach w implementacji tego dokumentu – wskazał w odpowiedzi.

Podkreślił również, że liczba użytkowników mObywatela systematycznie wzrasta i resort dąży do zapewnienia, aby osoby z niepełnosprawnościami mogły korzystać z aplikacji na równi z pozostałymi użytkownikami. W związku z tym nawiązano współpracę z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS).

Reklama

Dodał, że w celu zrozumienia oczekiwań użytkowników i MRPiPS, przeprowadzono szczegółową analizę potrzeb biznesowych. Cały proces wymaga ścisłej współpracy i zaangażowania w zakresie prawnym, legislacyjnym oraz produkcyjnym zarówno ze strony Ministerstwa Cyfryzacji, jak i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zapewnił również, że dokładają wszelkich starań, aby starannie przygotować wdrożenie, usuwając przeszkody prawno-regulacyjne. Ich priorytetem jest dostarczanie mobilnych dokumentów zgodnych z prawem, co wpływa na bezpieczeństwo aplikacji mObywatel oraz dostępnych w niej produktów i usług.

Warto dodać, że według danych z 2023 roku, ponad 234 tysiące osób posiada orzeczenia o niepełnosprawności, a ponad 3,2 miliona osób ma orzeczenie zaliczające je do lekkiego, umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności.

Czym jest orzeczenie o niepełnosprawności?

Reklama

Orzeczenie o niepełnosprawności to oficjalny dokument, który potwierdza status osoby jako osoby niepełnosprawnej. Można się o nie starać w dowolnym czasie. Orzeczenie może być wydane na czas nieokreślony lub określony. Jeśli ważność czasowego orzeczenia zbliża się do końca, wniosek o jego przedłużenie można złożyć najwcześniej 30 dni przed wygaśnięciem. Posiadanie orzeczenia umożliwia korzystanie z wielu ulg i świadczeń, dlatego warto je zdobyć jak najszybciej.

Kto może otrzymać orzeczenie o niepełnosprawności?

Orzeczenie o niepełnosprawności może otrzymać osoba, która spełnia następujące warunki:

 • Ukończyła 16 lat: Osoby młodsze mogą ubiegać się o orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, ale tylko w określonych przypadkach (np. autyzm, zespół Downa).
 • Ma naruszoną sprawność organizmu: Naruszenie sprawności musi mieć znaczący wpływ na zdolność do pracy lub samodzielnego funkcjonowania.
 • Wymaga opieki i pomocy innych osób: Osoby z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności zazwyczaj wymagają czasowej, lub stałej pomocy w codziennych czynnościach.

Stopnie niepełnosprawności:

 • Lekki: Orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności nie jest wydawane od 1 stycznia 2022 roku.
 • Umiarkowany: Osoba niezdolna do pracy lub zdolna do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej, wymagająca czasowej lub częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.
 • Znaczny: Osoba niezdolna do pracy lub zdolna do pracy w warunkach pracy chronionej i wymagająca stałej, lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych, w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Aplikacja mObywatel - czym jest?

mObywatel to bezpłatna aplikacja mobilna oferowana przez polskie Ministerstwo Cyfryzacji, która umożliwia dostęp do cyfrowych usług urzędowych i elektronicznych dokumentów. Dostępna jest na urządzenia z systemem Android i iOS.

Główne funkcje aplikacji mObywatel:

 • Cyfrowe dokumenty:
 • mDowód - pełnoprawny elektroniczny dowód osobisty, którym można posługiwać się m.in. w urzędach, bankach, przychodniach i u notariusza.
 • mPrawo jazdy - elektroniczne prawo jazdy, w tym również Tymczasowe Elektroniczne Prawo Jazdy.
 • Legitymacje - np. karta wędkarska, legitymacja osoby niepełnosprawnej.
 • Usługi urzędowe:
 • Profil zaufany - umożliwiający logowanie się do portali administracji publicznej.
 • e-Doręczenia - odbiór korespondencji od urzędów.
 • Kierowca i pojazdy - dostęp do informacji o pojazdach, uprawnieniach i punktach karnych.
 • Podatki - sprawdzenie stanu zobowiązań podatkowych.
 • ZUS - dostęp do danych z ZUS.

mObywatel 2.0

Od 14 lipca 2023 roku dostępna jest nowa wersja aplikacji - mObywatel 2.0. Nowa aplikacja to przede wszystkim asystent obywatela, dzięki któremu załatwianie spraw urzędowych będzie prostsze i wygodniejsze. Zyskała ona również nową szatę graficzną.