Nie wszyscy zdają sobie sprawę z faktu, że inwestycje w rozwiązania ekologiczne, takie jak instalacje Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), mogą skutkować zwolnieniem z podatku od nieruchomości. Chociaż tego rodzaju ulgi nie są powszechne na poziomie krajowym, to jednak coraz więcej miast i gmin decyduje się na ich wprowadzenie. Dlatego warto sprawdzić, czy nasza gmina również wdrożyła takie rozwiązania.

Reklama

Gdzie można nie płacić podatku od nieruchomości?

Pierwszym i prekursorskim miastem, w którym wprowadzono ulgę w podatku od nieruchomości, w przypadku zastosowania dachów zielonych, był Wrocław - w 2015 roku.

Reklama

Mieszkańcy Wrocławia mają szansę na zwolnienie z obowiązku płacenia podatku od nieruchomości, pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów. Aby skorzystać z tej ulgi, konieczne jest wyposażenie budynku w instalacje Odnawialnych Źródeł Energii, takie jak fotowoltaika, kolektory słoneczne, pompa ciepła, gruntowy wymiennik ciepła lub rekuperator. Osoby, które zainwestowały w którąś z wymienionych technologii, mogą ubiegać się o zwolnienie z podatku od nieruchomości na okres 5 lat.

Katowice również wprowadziły tego typu uchwałę - w 2021 roku.

Reklama

Podobne przepisy obowiązują również w Kaliszu. W tym przypadku jednak ulga nie obejmuje budynków przeznaczonych na działalność gospodarczą. Dodatkowo, zwolnienie z podatku od nieruchomości za zazielenienie nie będzie przyznane, jeśli właściciel zalega z płatnościami innych podatków.

Zwolnienie obejmuje zarówno właścicieli budynków jednorodzinnych, jak i wielorodzinnych, w tym także spółdzielnie posiadające powierzchnie mieszkalne. Termin składania wniosków o zwolnienie z podatku od nieruchomości upływa w czerwcu 2024 roku.

Kiedy gmina może zwolnić z płacenia podatku od nieruchomości?

Do miast, które zdecydowały się wprowadzić uchwałę dotyczącą ulgi podatkowej oraz innych form wsparcia w inicjatywach zielonych aranżacji, należą m.in. Katowice i Toruń. Władze samorządowe Kalisza i Wrocławia podjęły podobne kroki, a w Gdańsku rozważane są inicjatywy w tym zakresie. W Poznaniu natomiast proponuje się bieżące wsparcie finansowe dla tworzenia ogrodów wertykalnych.

Warunki zwolnienia z opłaty podatku od nieruchomości poprzez wprowadzenie elementów zielonej aranżacji są indywidualnie ustalane przez każdą gminę, jednak większość samorządów stosuje podobne wytyczne. Ulgi zazwyczaj obejmują wykonanie oraz zobowiązanie do utrzymania takich rozwiązań jak zielone ściany, dachy ekstensywne, czy ogrody wertykalne.

Ostatnia szansa na złożenie wniosków w wielu miastach mija wraz z końcem roku, dlatego teraz jest idealny moment, aby skorzystać z możliwości uzyskania ulgi podatkowej. Kiedy i jak złożyć taki wniosek oraz dowiedzieć się, kiedy władze gminy mogą zwolnić cię z opłaty podatku od nieruchomości, należy sprawdzić bezpośrednio u źródła.

Jak długo można nie płacić podatku od nieruchomości?

Od momentu uruchomienia programu w 2021 roku udzielono już około 1500 zwolnień. W samym bieżącym roku wpłynęło ponad 200 wniosków o zwolnienie z tego podatku. Maksymalny okres zwolnienia wynosi 5 lat, co oznacza, że może ono obowiązywać do 30 czerwca 2029 roku.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby nie płacić podatku od nieruchomości?

Aby nie płacić podatku od nieruchomości, należy złożyć niezbędny wniosek i dopełnić go wymaganymi przez władze samorządowe dokumentami. Zgodnie z treścią obowiązującej uchwały w twojej gminie, zwolnienie podatkowe może być przyznane na rok lub nawet na dłuższy okres, w zależności od konkretnych postanowień.

Na przykład, w Toruniu możliwe jest uzyskanie ulgi na okres 5 lat, licząc od roku następującego po roku złożenia oświadczenia o utrzymywaniu zazielenienia budynku w przypadku zielonych dachów i ogrodów wertykalnych, a także na okres 3 lat dla instalacji zielonej fasady. Ważne jest, że ulgę dla tego samego obiektu można otrzymać tylko raz, bez względu na rodzaj zakładanej zieleni.

Aby uniknąć płacenia podatku od nieruchomości, należy prawidłowo przygotować wniosek. Wniosek ten powinien zawierać oświadczenie o utrzymaniu zieleni, uwzględniające rodzaj zieleni, specjalnie przygotowaną dokumentację fotograficzną, potwierdzającą utrzymanie wskazanego rodzaju zieleni, oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w danej części budynku, a także dokumentację podatkową, zawierającą informacje o obowiązujących zwolnieniach podatkowych.

Dla aktywnych przedsiębiorców oraz osób już korzystających z ulgi liczba dokumentów może być mniejsza. Warto pamiętać, że w innych miastach wnioski, wytyczne dotyczące formy zazielenienia oraz okres przyznawanej ulgi mogą różnić się od siebie. Dlatego zaleca się skorzystanie z pomocy urzędników w gminie i uzyskanie informacji, jakie kroki podjąć, aby od 2024 roku zaoszczędzić na podatku od nieruchomości.