Kontrole płatności abonamentu RTV. Kto może się ich spodziewać?

Kontrolerzy Poczty Polskiej przeprowadzają w całym kraju kontrole związane z odbiornikami radiowymi i telewizyjnymi oraz abonamentem RTV. Weryfikowany jest fakt, czy posiadacze odbiorników radiowych i telewizyjnych zarejestrowali je. Ponadto kontrolerzy sprawdzają, czy właściciele tych urządzeń systematycznie płacą abonament RTV. Kontroli spodziewać się można w związku z odbiornikami posiadanymi zarówno w mieszkaniach, domach i firmach, jak i w samochodach.

Jak wygląda kontrola płatności abonamentu? Czy trzeba się na nią zgodzić?

Reklama

Kontrole płatności abonamentu RTV przeprowadzają uprawnieni pracownicy Poczty Polskiej. W trakcie kontroli zobowiązani są okazać stosowne upoważnienie, a na żądanie kontrolowanego także dowód osobisty. Jak można przeczytać na stronie Poczty Polskiej: "Osoba kontrolowana powinna umożliwić przeprowadzenie kontroli […]".

Reklama

W trakcie przeprowadzonej kontroli pracownik Poczty Polskiej powinien ustalić:

  • obecność urządzenia,
  • zdolność urządzenia do natychmiastowego odbioru programu radiowego lub telewizyjnego,
  • fakt rejestracji urządzenia lub braku rejestracji,
  • okres używania urządzenia (właściciele mają 14 dni od daty zakupu na przeprowadzenie rejestracji).

"W przypadku braku uiszczenia opłaty ustalonej w decyzji administracyjnej jest wysyłane upomnienie, a następnie tytuł wykonawczy do urzędu skarbowego".

W rzeczywistości przeprowadzanie kontroli płacenia abonamentu nie jest łatwe. Nikt nie ma bowiem obowiązku wpuścić kontrolerów do swojego domu czy firmy. Jednak nawet w przypadku ich wpuszczenia, nie mogą oni z łatwością nałożyć kary. Niewystarczające do tego jest samo stwierdzenie obecności odbiornika radiowego czy telewizyjnego. Kontroler musi ponadto udowodnić sprawność danego urządzenia i jego gotowość do odbioru sygnału w dowolnym momencie. Jeszcze jeden problem związany ze sprawnością przeprowadzanych kontroli i ich skutecznością to zbyt mała liczba samych kontrolerów. Na całą Polskę jest ich zaledwie kilkudziesięciu.

Ile wynosi kara za niepłacenie abonamentu?

Miesięczna opłata abonamentowa za odbiornik radiowy to 8,70 zł, a za telewizor gotowy do odbioru sygnału – 27,30 zł. W przypadku opłaty dokonanej za cały rok, abonenci mogą liczyć na zniżki. Wysokość opłat w przyszłym roku – decyzją Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji – nie wzrośnie.

Natomiast kara za niepłacenie abonamentu oraz niezarejestrowanie odbiornika wynosi równowartość 30-krotności miesięcznego abonamentu. W związku z tym w przypadku jedynie abonamentu radiowego wynosi ona 261 zł, natomiast dla abonamentu radiowo-telewizyjnego 819 zł. Dodatkowo ukarana nią osoba lub firma musi również zapłacić zaległe składki.

Kary za niepłacenie abonamentu: Statystyki

Według danych Biura Komunikacji i Promocji, na które powołuje się serwis Wirtualne Media, na koniec 2022 roku zaledwie 828 tys. abonentów, co oznaczało 34,7 proc. zobowiązanych, płaciło abonament RTV. Wśród tych abonentów – jak wynika ze sprawozdania KRRiT – było 589 tys. gospodarstw domowych i 239 tys. abonentów instytucjonalnych. W porównaniu z rokiem wcześniejszym liczba wszystkich abonentów będących osobami fizycznymi spadła o 1 597 827, natomiast wzrosła liczba abonentów instytucjonalnych o 1034. W 2021 roku abonament płaciło ok. 900 tys. zobowiązanych.

Zgodnie z danymi Poczty Polskiej na koniec 2023 roku zarejestrowanych było w naszym kraju4 947 939 abonentów, z czego 239 237 to abonenci instytucjonalni. Z kolei w samym tylko pierwszym kwartale 2024 roku wszczęto postępowania egzekucyjne na podstawie 5233 tytułów wykonawczych. Wyegzekwowano dzięki nim 5,951 mln zł. W porównywalnym okresie 2023 roku udało się wyegzekwować kwotę 6,305 mln zł na podstawie 5126 tytułów wykonawczych. W ciągu całego 2023 roku wszczęto postępowanie egzekucyjne na podstawie 10 999 tytułów wykonawczych. Dzięki temu udało się wyegzekwować 22,164 mln zł.