Joanna Mucha podkreśliła, że pytania o możliwość zwolnienia z abonamentu RTV najczęściej zadawane są przez seniorów, inwalidów i osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej. Zaznaczyła również, że wiele osób mimo systemu zwolnień nie kwalifikuje się do żadnej grupy, przez co musi płacić za abonament RTV.

Reklama

Ministerstwo planuje reformę mediów publicznych

Resort odpowiedział na zapytanie posłanki. Podsekretarz stanu w ministerstwie Andrzej Wyrobiec przekazał, że obecnie planowana jest obszerna reforma mediów publicznych, której celem jest dostosowanie ich do wymagań europejskich.

W Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpoczęły się prace analityczne związane z koniecznością przeprowadzenia głębokiej reformy prawa medialnego w Polsce, w tym również zmian związanych z systemem finansowania mediów publicznych. Andrzej Wyrobiec w odpowiedzi na interpelację Joanny Muchy zapowiedział również, że reforma prawdopodobnie obejmie także abonament RTV.

Z uwagi na prace nad reformą Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie planuje zatem - jak poinformowało w odpowiedzi na interpelację - wprowadzać częściowych zmian w systemie zwolnień od opłat abonamentowych.

Reklama

Kto musi opłacać abonament RTV?

Choć od pewnego czasu krążą głosy o całkowitym zniesieniu abonamentu RTV, na dzień dzisiejszy wciąż obowiązuje opłata, którą muszą uiszczać niemal wszyscy Polacy.

Obowiązek opłacania abonamentu RTV mają właściciele odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. Obowiązek ten spoczywa na gospodarstwach domowych, w których znajduje się minimum jeden odbiornik.

Ile wynosi abonament RTV?

W 2024 roku stawki abonamentu wynoszą:

  • 8,70 zł za odbiornik radiowy
  • 27,30 zł za telewizor lub kombinację telewizora z radiem miesięcznie.

Opłatę należy wnosić do 25. dnia każdego miesiąca. Za opóźnienia mogą być naliczane kary i odsetki.

Kto jest zwolniony z opłat abonamentu RTV?

W przypadku abonamentu RTV istnieją jednak zwolnienia dla wybranych grup obywateli.

Uprawnione do zwolnienia z opłat abonamentowych są:

  • osoby, które ukończyły 75 rok życia,
  • osoby, które są zaliczane do I grupy inwalidzkiej,
  • weterani będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi,
  • osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Wielu Polaków, którzy są w trudnej sytuacji materialnej i nie znajdują się w żadnej z powyższych grup, nie może jednak liczyć obecnie na zwolnienie z opłaty abonamentowej.