Trzynaste emerytury są wypłacane z urzędu, co oznacza, że uprawnione osoby nie muszą składać żadnego wniosku. W tym przypadku nie obowiązuje również kryterium finansowe. Świadczenie jest zatem przyznawane bez względu na to, ile wynosi renta lub emerytura. Poza tym wszystkie uprawnione osoby otrzymają taką samą kwotę. Decyzja o przyznaniu trzynastki oraz informacje o waloryzacji świadczeń były rozsyłane do seniorów od 1 marca br.

Reklama

13. emerytura dla rolników - kto może liczyć na dodatek?

Jak podaje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, trzynastka przysługuje osobom, które na dzień 31 marca 2024 roku miały przyznane prawo do emerytury lub renty rolniczej, okresowej emerytury rolniczej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

Reklama
Reklama

Co jeśli dana osoba ma prawo do kilku świadczeń, bo otrzymuje pieniądze zarówno z KRUS, jak i z ZUS? Jak podaje serwis Gov.pl, w tej sytuacji zostanie wypłacone tylko jedno dodatkowe świadczenie roczne.

  • Osobom, które otrzymują emeryturę rolniczą z KRUS oraz inne świadczenia emerytalno-rentowe z ZUS, trzynastka zostanie wypłacona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
  • Z kolei osoby, którym KRUS wypłaca w zbiegu emerytury i renty rolnicze razem ze świadczeniem przyznanym przez ZUS, otrzymają trzynastkę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Co z osobami uprawnionymi do renty rodzinnej? W tym przypadku przysługuje jedno dodatkowe świadczenie roczne. Jego wysokość jest proporcjonalna do liczby osób, które są uprawnione do renty na dzień 31 marca 2024 roku.

Ile wyniesie 13. emerytura dla rolników?

Trzynasta emerytura jest równa wysokości najniższej emerytury. Po marcowej waloryzacji wynosi ona dokładnie 1780,96 zł brutto. Oznacza to, że rolnicy otrzymają “na rękę” 1620,67 zł. Świadczenie jest opodatkowane podatkiem dochodowym. Poza tym od kwoty brutto jest odprowadzana składka na ubezpieczenie zdrowotne.

W 2023 roku 13. emerytura wynosiła 1588,44 zł brutto. Po tegorocznej waloryzacji świadczenie wzrosło o 12,12 proc.

Kiedy wypłata 13. emerytury?

Termin wypłaty trzynastki zawsze przypada w kwietniu. Świadczenie jest jednak wypłacane zgodnie z harmonogramem przyjętym przez KRUS. Przelewy są realizowane w następujące dni:

  • 1 kwietnia,
  • 5 kwietnia,
  • 10 kwietnia,
  • 15 kwietnia,
  • 19 kwietnia,
  • 25 kwietnia.

Jeśli data wypłaty wypada w dzień świąteczny lub weekend, rolnicy otrzymają 13. emeryturę dzień wcześniej. Tak było w przypadku trzynastek wypłacanych 1 kwietnia, czyli w Poniedziałek Wielkanocny. Beneficjenci otrzymali dodatek jeszcze pod koniec marca.