Komentarz: Andrzej Arendarski,

prezes Krajowej Izby Gospodarczej

W szkoleniach tego typu można wykorzystać możliwości, jakie oferuje dzisiejsza technika, jak np. wideokonferencje, dostępność on-line, technologię ekstranetu i intranetu, animacje flash. Tym samym ogranicza się materiały w postaci drukowanej, oszczędzając tym samym czas oraz materiały. E-learning często okazuje się bardziej ekonomiczny od tradycyjnego szkolenia ze względu na brak uciążliwości z poszukiwaniem zastępstwa pracownika na czas szkolenia (pracownik może szkolić się w miejscu pracy). Należy jednak podkreślić, iż pomimo wielu zalet i komfortu nauki, szkolenie e-learningowe wymaga samodyscypliny oraz silnej motywacji. W wielu przypadkach jest to swoistego rodzaju praca indywidualna z materiałem edukacyjnym.

W naszym kraju szkolenia e-learningowe są dostępne stosunkowo od niedawna, ich potencjał jest duży, mimo to są wykorzystywane przez polskich przedsiębiorców w małym zakresie. Przedsiębiorcy w większości przypadków mają co prawda świadomość istnienia e-szkoleń, jednak dopiero uczą się, w jaki sposób je efektywnie wykorzystywać. Kariera tego typu szkoleń dopiero się rozpoczęła, jest to początek drogi. W ciągu najbliższych kilku lat, rynek e-szkoleń powinien systematycznie rozwijać się.

Reklama

E-learning zdecydowanie może przyczynić się do wyrównywania szans na rynku pracy. Dostępność czasu i miejsca to szczególnie duże ułatwienie dla osób niepełnosprawnych, również mamy z małymi dziećmi, czy będące na urlopach macierzyńskich mogą wykorzystywać tę formę dokształcania. W tym miejscu należy też wspomnieć o osobach zamieszkujących małe miasta i wsie – dla nich jest to duża dogodność, możliwość uzupełnienia wiedzy. Jedynym minusem w przypadku tych osób, jest często ograniczony dostęp do infrastruktury technicznej.