Osoby planujące budowę, np. domu, jeszcze raz powinny dokładnie sprawdzić, czy na pewno je na to stać. Koszty mogą być bowiem wyższe o ok. 4 proc. To skutek nowelizacji kodeksu cywilnego, która wprowadziła gwarancje zapłaty za roboty budowlane.

Reklama

Zgodnie z nowymi przepisami, jeżeli wykonawca lub podwykonawca robót budowlanych zażąda udzielenia mu dodatkowej ochrony terminowej zapłaty wynagrodzenia, to każdy inwestor będzie musiał spełnić jego żądanie.

Dotyczy to również inwestorów indywidualnych planujących budowę domu, bowiem przepisy nie wyłączają ich z tego obowiązku. Inwestor nie będzie mógł jednak np. na umowie dopisać, iż gwarantuje wykonawcy, że zapłaci mu wynagrodzenie w terminie.

O przyznanie takiej dodatkowej ochrony wykonawca będzie musiał wystąpić do instytucji finansowej. Gwarancje będą bowiem udzielane w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, a także akredytywy bankowej lub poręczenia banku udzielonego na zlecenie inwestora. Za całą usługę trzeba będzie oczywiście zapłacić.

Więcej informacji: Budownictwo: Przez gwarancje wzrosną koszty budowy domu

p