800 plus – termin wypłaty świadczenia

31 maja tego roku zakończył się kolejny okres rozliczeniowy świadczenia 800 plus. Już 1 czerwca rozpoczął się natomiast kolejny. Świadczenie wypłacane jest przez ZUS w jeden z następujących dni miesiąca: 2., 4., 7., 9., 12., 14., 16., 18., 20. oraz 22. Konkretny termin wypłaty świadczenia 800 plus jest stały przez cały okres rozliczeniowy, a przydzielany jest każdej rodzinie losowo.

W związku z tym początek nowego okresu rozliczeniowego może oznaczać dla niektórych nowy termin przelewu z ZUS. W jakiej sytuacji termin wypłaty świadczenia 800 plus może ulec zmianie?

Reklama

Jak podaje serwis Infor.pl przypadku osób, które złożą wniosek o 800 plus na nowy okres rozliczeniowy w czerwcu lub później – a więc już w trakcie trwania nowego okresu rozliczeniowego – termin wypłaty świadczenia 800 plus może ulec zmianie. Może być on późniejszy niż dotychczasowy, zwłaszcza jeśli wcześniej przypadał na pierwszą połowę miesiąca.

Reklama

Kiedy złożyć wniosek o 800 plus, aby zachować ciągłość wypłat?

Aby zachować ciągłość wypłat, należy złożyć wniosek o 800 plus do 30 kwietnia każdego roku. Wówczas w nowym okresie rozliczeniowym świadczenie będzie wypłacane bez żadnej przerwy.

Jeśli natomiast wniosek zostanie złożony między 1 a 31 maja, wówczas wypłata świadczenia w nowym okresie rozliczeniowym opóźni się. Nastąpi bowiem do 31 lipca z wyrównaniem za czerwiec. Analogicznie sytuacja wyglądać będzie w przypadku złożenia wniosku między 1 a 30 czerwca. Wówczas świadczenie wypłacone będzie do 31 sierpnia z wyrównaniem. Jeżeli jednak rodzice złożą wniosek po 30 czerwca, wtedy nie będą już mogli liczyć na wyrównanie. Świadczenie zostanie im przyznane jedynie od miesiąca, w którym złożą wniosek.

Warto wspomnieć, że wyjątek od omówionych zasad dotyczy noworodków. W ich przypadku rodzice na złożenie wniosku o świadczenie 800 plus mają zawsze 3 miesiące od dnia narodzin dziecka.

Świadczenie 800 plus: Dla kogo?

Świadczenie 800 plus przyznawane jest na każde dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia. Nie obowiązuje przy tym żadne kryterium dochodowe. Świadczenie w kwocie 800 zł wypłacane jest od 1 stycznia 2024 roku. Wcześniej – od 1 kwietnia 2016 roku – świadczenie to wynosiło 500 zł.

Prawo do świadczenia 800 plus przyznawane jest na rok rozliczeniowy, który trwa od 1 czerwca do 31 maja kolejnego roku kalendarzowego. Aby otrzymać świadczenie, rodzice muszą co roku składać do ZUS wniosek o jego przyznanie. Jest to możliwe jedynie drogą elektroniczną poprzez: bankowość elektroniczną, Platformę Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS), portal Emp@tia, bezpłatną aplikację mZUS. Wypłata świadczenia 800 plus odbywa się natomiast wyłącznie w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy wskazany we wniosku.