Reklama

W czerwcu, jak co roku, ZUS przeprowadził waloryzację kont i subkont osób ubezpieczonych. Celem tego działania jest zrekompensowanie inflacji oraz innych procesów gospodarczych z ubiegłego roku. Zgromadzone tam kwoty stanowią podstawę do obliczenia wysokości emerytury po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) podał, że dzięki rocznej waloryzacji składek stan kont i subkont osób ubezpieczonych wzrósł o 521,7 miliarda złotych. To znacznie więcej niż w poprzednim roku, kiedy przyrost wyniósł około 450 miliardów złotych. W komunikacie ZUS wspomina o rekordzie.

Rekordowa waloryzacja kont i subkont ubezpieczonych

Każdego roku w czerwcu ZUS przeprowadza waloryzację kont i subkont ubezpieczonych, aby zrekompensować inflację i inne procesy gospodarcze z poprzedniego roku. Środki na tych kontach są podstawą do wyliczania przyszłych emerytur. Dzięki zaawansowanym technologiom proces ten przebiegł szybko i sprawnie, obejmując około 26 milionów osób. ZUS zastosował waloryzację dla składek na ubezpieczenie emerytalne, kapitał początkowy oraz środki na subkontach według stanu na 31 stycznia 2023 roku. Wskaźniki waloryzacji wyniosły 114,87% dla składek emerytalnych i kapitału początkowego oraz 109,91% dla środków na subkontach.

Dla przykładu - osoba posiadająca 450 tysięcy złotych na koncie ZUS zyskała dodatkowe 66,9 tysiąca złotych dzięki waloryzacji. Z kolei osoba z kontem o wartości 850 tysięcy złotych zyskała aż 126,4 tysiąca złotych. Te wzrosty bezpośrednio wpłyną na wysokość ich przyszłych emerytur.

Wyższe emerytury nawet o kilkaset złotych

Dla osób w wieku 60 lat, które zgromadziły 450 tysięcy złotych, waloryzacja oznacza możliwość otrzymywania emerytury wyższej o ponad 250 złotych miesięcznie. W przypadku osób mających 65 lat kwota ta może wzrosnąć o ponad 300 złotych. Natomiast osoby z oszczędnościami wynoszącymi 850 tysięcy złotych mogą liczyć na świadczenia wyższe o 480 do 580 złotych miesięcznie.

Informacje dotyczące waloryzacji będą dostępne dla ubezpieczonych na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS jeszcze w czerwcu. Zostaną one również uwzględnione w rocznej informacji o stanie konta ubezpieczonego, sporządzonej na dzień 31 grudnia 2023 roku. Dokument ten otrzyma każda osoba urodzona po 1948 roku, która kiedykolwiek była objęta ubezpieczeniami społecznymi i posiada choćby jedną zapisaną składkę na swoim koncie w ZUS.

Reklama

Co wpływa na wysokość emerytury?

Na wysokość emerytury znacząco wpływa staż pracy. Im więcej odłożonych składek i im późniejsze przejście na emeryturę, tym wyższe świadczenie. Każdy rok przepracowany po osiągnięciu wieku emerytalnego podwyższa świadczenie – powiedziała Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Wystarczy przepracować zaledwie jeden dodatkowy rok, aby emerytura wzrosła o 10-15 procent. Kilka lat dłuższej aktywności zawodowej może nawet podwoić wysokość świadczenia. Ważny jest także moment złożenia wniosku o przejście na emeryturę i rozpoczęcie pobierania świadczeń. Najlepszymi miesiącami są luty i lipiec. Złożenie wniosku w lutym pozwala skorzystać z marcowej waloryzacji, a przejście na emeryturę w lipcu sprawia, że ZUS oblicza świadczenie, uwzględniając czerwcową waloryzację kapitału.

To są najwyższe emerytury w Polsce

Mieszkaniec województwa śląskiego otrzymuje najwyższą emeryturę w Polsce – co miesiąc na jego konto wpływa ponad 48 tys. zł. Rekordzistką wśród kobiet jest mieszkanka województwa kujawsko-pomorskiego, której ZUS wypłaca 37 tys. zł miesięcznie. Te informacje zostały potwierdzone przez rzecznika ZUS, Pawła Żebrowskiego.