Opłaty abonamentowe. Kiedy je opłacić?

Abonament RTV należy zacząć płacić w miesiącu następującym po miesiącu rejestracji odbiorników radiowych lub telewizyjnych. Osoby uprawnione uiszczają opłaty do 25. dnia każdego miesiąca. Można również zapłacić z góry na cały rok lub kilka miesięcy, co wiąże się wówczas ze zniżkami.

W przypadku, kiedy termin opłaty abonamentowej zostanie przekroczony, naliczone zostaną odsetki podatkowe.

Reklama

Kara za niepłacenie abonamentu. Ile trzeba zapłacić, gdy nie dotrzyma się terminu?

Reklama

Jak możemy przeczytać na stronie Poczty Polskiej, jeżeli osoba do tego uprawniona nie zapłaci abonamentu RTV w terminie, to musi liczyć się z tym, że przy płatności zaległości w placówce poczty zostanie naliczona dodatkowa opłata, czyli odsetki podatkowe za zwłokę. Jeśli wysłane zostało wcześniej upomnienie, doliczone zostaną także jego koszty.

Reklama

Kara za niepłacenie abonamentu i nierejestrowanie odbiorników

W przypadku osób, które nie rejestrują używanych odbiorników radiowych oraz telewizyjnych, sprawa wygląda nieco inaczej. Po pierwsze może dojść do kontroli przez pracownika Poczty Polskiej – zarówno odbiorników w domu, jak i na przykład w samochodzie. Jeśli okaże się, że osoba kontrolowana posiada takie urządzenia, to naliczana jest kara.

W przypadku korzystania z niezarejestrowanego odbiornika kara wynosi 30-krotność miesięcznej opłaty abonamentowej. W 2024 roku to:

  • 8,70 zł w przypadku radioodbiornika;
  • 27,30 w przypadku odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego.

Tym samym kara za niezarejestrowanie odbiornika i niezapłacenie abonamentu wynosi w 2024 roku 819 zł.

Poczta Polska egzekwuje należności

W przypadku, gdy odbiornik jest zarejestrowany, jednak mimo to opłaty nie są uiszczane, Poczta Polska ma prawo do tego, by egzekwować należności i karać za opóźnienia.

25 kwietnia mija termin zapłaty abonamentu za kwiecień. Jeśli osoby uprawnione go nie dotrzymają, to mogą spodziewać się wezwania do uiszczenia opłaty. Termin wynosi 7 dni. W przypadku, gdy nadal abonament nie zostanie uregulowany, należy liczyć się z przekazaniem sprawy naczelnikowi urzędu skarbowego, który ma możliwość zabezpieczenia środków na koncie.

Możliwe jest bowiem, że niedotrzymanie terminu i późniejszych wezwań skutkować będzie postępowaniem egzekucyjnym. Urząd skarbowy może bowiem przekazać dane dłużnika do poborców podatkowych, którzy prowadzą postępowania egzekucyjne.

Zabezpieczone środki na koncie. Kara z emerytury lub wynagrodzenia za pracę

W przypadku postępowania egzekucyjnego możliwe jest zabezpieczenie przez urząd skarbowy pieniędzy na koncie dłużnika. Tym samym kara może zostać pobrana na przykład z wynagrodzenia za pracę, emerytury, renty czy posiadanych nieruchomości.