Podwyżki płacy minimalnej. Kiedy i ile?

W 2024 roku płaca minimalna wzrośnie dwa razy. Pierwsza podwyżka, która już za nami, miała miejsce 1 stycznia. Wówczas wynagrodzenie minimalne wzrosło do kwoty 4242 zł brutto. Kolejna podwyżka nastąpi 1 lipca i wówczas płaca minimalna wzrośnie do kwoty 4300 zł brutto. Tym samym od początku tego roku najniższa krajowa wynosi 3221,98 zł netto, a od 1 lipca wzrośnie do 3261,53 zł netto.

Jednocześnie nastąpił wzrost minimalnej stawki godzinowej w przypadku umów cywilnoprawnych, która od początku tego roku wynosi 27,70 zł brutto, a od 1 lipca wzrośnie do kwoty 28,10 zł brutto.

Reklama

Kilka dni temu Rada Ministrów przyjęła propozycję wysokości pensji minimalnej, która miałaby obowiązywać od 1 stycznia 2025 roku. Ma ona wynieść 4626 zł brutto, co oznacza wzrost o 326 zł w stosunku do kwoty, która obowiązywać zacznie od 1 lipca tego roku. Z kolei minimalna stawka godzinowa dla umów cywilnoprawnych wzrosnąć ma o 2,10 zł i wynieść tym samym 30,20 zł.

Reklama

Na co wpływa wzrost płacy minimalnej?

Wzrost płacy minimalnej wpływa na wysokość świadczeń, które są z nią związane, o czym niedawno przypomniał serwis Bankier.pl. Wyższa płaca minimalna to jednocześnie wyższe składki na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz podatek dochodowy. To oczywiście również wyższe koszty dla pracodawców. Poza samym wzrostem wynagrodzenia dla pracowników ponoszą oni wyższe koszty związane ze składkami społecznymi, na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Wzrost minimalnej krajowej odczują również przedsiębiorcy, którzy niedawno rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej i korzystają z preferencyjnych składek ZUS.

Wynagrodzenie minimalne wpływa również na odprawę pieniężną przy zwolnieniu, która wypłacana jest z tytułu rozwiązania umowy o pracę z przyczyn niezależnych od pracownika. Kwota ta wynosi 15-krotność płacy minimalnej.

Jednocześnie wzrasta dodatek za pracę w nocy, który wypłacany jest za pracę wykonywaną w porze nocnej, a więc od godz. 21:00 do godz. 7:00. Jego kwota wynosi 20 proc. minimalnej stawki godzinowej i jest dodatkowo zależna od liczby godzin pracujących w konkretnych miesiącach roku.

Wzrost wynagrodzenia minimalnego a wysokość kar za brak OC

Warto wiedzieć, że wzrost płacy minimalnej odczuwają też właściciele pojazdów. Wzrasta bowiem wysokość kary za brak OC. Ta maksymalnie nie może być wyższa niż dwukrotność miesięcznego wynagrodzenia minimalnego brutto. Tak wysoka kara grozi jednak tylko tym właścicielom pojazdów, których polisa jest nieważna od ponad 14 dni.

Jeśli natomiast od upłynięcia ważności poprzedniej polisy minie od 4 do 14 dni, wtedy wysokość kary równa jest wysokości minimalnej płacy brutto. Z kolei właściciele pojazdów, których polisa jest nieważna maksymalnie od 3 dni, muszą liczyć się z karą wynoszącą 40 proc. minimalnego wynagrodzenia brutto.