Rada Ministrów zajęła się dzisiaj m.in. propozycją wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2025 roku. Zgodnie z harmonogramem, ustalono wysokość wynagrodzenia minimalnego, którą rząd musi przekazać Radzie Dialogu Społecznego do 15 czerwca.

Reklama

Propozycja rządu

Rada Ministrów przyjęła propozycję dotyczącą minimalnego wynagrodzenia w 2025 r. Rząd proponuje, aby od 1 stycznia 2025 r. minimalne wynagrodzenie wynosiło 4626 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa 30,20 zł. Rząd szacuje, że w 2025 r. w Polsce płacę minimalną będzie otrzymywać ponad 3,1 mln pracownic i pracowników.

Propozycja związków zawodowych

Dyrektor wydziału polityki gospodarczej Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych(OPZZ) Norbert Kusiak 29 maja przekazał redakcji Dziennik.pl, że w 2025 roku płaca minimalna powinna wzrosnąć o co najmniej 8,14 proc. Kusiak podkreślił, że rząd źle oszacował inflację w 2023 roku. W rzeczywistości wyniosła ona 11,4 proc., czyli była wyższa od planowanej. Na tym niedoszacowaniu stracili pracownicy, blisko 4 mln osób. Zaznaczył, że dlatego w 2025 roku płaca minimalna musi wzrosnąć do poziomu minimum 4626 zł. Przekazał, że zdaniem trzech centralnych związków zawodowych, płaca minimalna powinna wzrosnąć do poziomu co najmniej 4650 zł.Propozycja ta stanowi krok w stronę bardziej sprawiedliwego społeczeństwa, w którym wszyscy pracownicy mogą cieszyć się godnymi warunkami życia i korzystać ze zrównoważonego rozwoju. Jesteśmy gotowi do negocjacji, ale minimalny próg wzrostu nie podlega dyskusji – podkreślił.

Co mówią pracodawcy?

Reklama

Tempo wzrostu minimalnego wynagrodzenia jest zbyt duże. Przede wszystkim szkodzi tym 30 proc. najbiedniejszym powiatom w Polsce - powiedział w rozmowie z redakcją Dziennik.pl prezes ZPP Cezary Kaźmierczak. Przekazał, że stanowisko pracodawców jest niezmienne. Pracodawcy zgodzą się na minimalną podwyżkę ustawową.

Wysokość płacy minimalnej w 2025 r.

Rada Ministrów do 15 czerwca ma przedstawić Radzie Dialogu Społecznego propozycję wysokości płacy minimalnej w 2025 r. Następnie, po otrzymaniu propozycji i informacji uzgadnia wysokość minimalnego wynagrodzenia oraz ustala wysokość minimalnej stawki godzinowej w terminie 30 dni od dnia otrzymania propozycji i informacji.

Co, jeśli nie będzie porozumienia?

Jeżeli Rada Dialogu Społecznego nie uzgodni w terminie wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz nie ustali wysokości minimalnej stawki godzinowej na następny rok, Rada Ministrów ustala je do 15 września w drodze rozporządzenia.

Gdzie szukać informacji o minimalnym wynagrodzeniu?

Informacja o wysokości minimalnego wynagrodzenia a także wysokości minimalnej stawki godzinowej ma zostać ogłoszona w drodze obwieszczenia prezesa Rady Ministrów do 15 września 2024 r. w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.