Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk w zeszłym tygodniu przekazała, że w projekcie ustawy wdrażającej unijną dyrektywę o europejskiej płacy minimalnej zaproponuje, by określić jej poziom na 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Do tego pomysłu odniósł się w piątek premier Donald Tusk, który podkreślił, że we wtorek przekaże szefowej resortu rodziny, że płaca minimalna będzie podniesiona o tyle, co wymaga ustawa w związku z inflacją, czyli ok. 5 proc. Dodał, że Polska nie będzie proponować żadnego skoku.

Reklama

O jaką dyrektywę chodzi?

Polska do 14 listopada 2024 r. jest zobowiązana do przejęcia i wdrożenia sposobu ustalania minimalnego wynagrodzenia zgodnie z zasadami zawartymi w dyrektywie UE z 2022 r. Zgodnie z zapisami unijnej dyrektywy w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w Unii Europejskiej państwa członkowskie są zobowiązane do dokonywania oceny adekwatności minimalnego wynagrodzenia. W tym celu muszą wybrać jedną lub kilka "orientacyjnych wartości referencyjnych". Może to być np. 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia lub 60 proc. mediany wynagrodzeń.

Reklama

Apel BCC

BCC apeluje o uwzględnienie negatywnego wpływu podwyżek płacy minimalnej na konkurencyjność gospodarki. Minister ds. procesu stanowienia prawa Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC Witold Michałek wskazał, że wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w Polsce obecnie znacząco przewyższa wartości referencyjne wskazane w Dyrektywie i przekracza 52 proc. przeciętnej płacy. Dodał, że nadchodzą trudne negocjacje na forum Rady Dialogu Społecznego pomiędzy stroną pracodawców, związków zawodowych i rządem.

Intencja ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej przekazana przez min. Dziemianowicz-Bąk, aby minimalne wynagrodzenie za pracę w Polsce wynosiło 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia jest nie do przyjęcia dla strony pracodawców, gdyż już w 2025 roku oznaczałoby to kolejną, rekordową podwyżkę płacy minimalnej, tym razem o ok. 15 proc., do ok. 4900 zł. - podkreślił Michałek.

BCC / BCC

Rekomendacja pracodawców

BCC wraz z innymi organizacjami pracodawców rekomenduje, aby uwzględniając negatywny wpływ znacznych podwyżek płacy minimalnej w poprzednich latach na konkurencyjność polskiej gospodarki. W przesłanym komunikacie BCC wskazuje, by w ramach znowelizowanych przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, wyjściowa wysokość miesięcznej płacy minimalnej obowiązująca w 2025r. została ukształtowana na poziomie 4300 zł brutto, tj. niezmienionym w stosunku do tej, obowiązującej od 1 lipca 2024 r. Michałek wskazał, że proponowana kwota minimalnego wynagrodzenia na przyszły rok zapewni przekroczenie poziomu referencyjnego płacy minimalnej określonego w Dyrektywie.