W poniedziałek, 1 lipca rozpoczną się wypłaty emerytur lipcowych. Należy pamiętać, że 1 lipca wzrośnie także kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalna stawka godzinowa, które także wpływają na wysokość emerytur.

Minimalne wynagrodzenie

Od 1 lipca 2024 r. kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę wyniesie 4300 zł. Obecnie wynosi 424 zł. Oznacza to wzrost o 700 zł w stosunku do kwoty z 1 lipca 2023 r. (3600 zł), czyli o 19,4 proc. Od 1 lipca także wzrośnie minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych i wynosić będzie 28,10 zł oznacza wzrost o 4,6 zł w stosunku do kwoty z 1 lipca 2023 r., czyli o 19,5 proc. Obecnie minimalna stawka godzinowa wynosi 27,70 zł. Należy pamiętać, że minimalna stawka godzinowa obowiązuje w przypadku realizowania umów, o których mowa w art. 734 i art. 750 Kodeksu cywilnego, tj: umów zlecenia, umów o świadczenie usług nieuregulowanych innymi przepisami, do których stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu.

Reklama

A co z emeryturą?

Reklama

Wysokość emerytur jest częściowo uzależniona od wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Wysokość emerytury zależy m.in. od składki emerytalnej, odliczanej od podstawy wymiaru, czyli kwoty – zwykle wynagrodzenia – od której oblicza się składki. Wysokość procentowa składki na ubezpieczenie emerytalne wynosi 19,52 proc. podstawy wymiaru. Obecnie, pracownicy pracujący za minimalne wynagrodzenie od 1 marca 2024 r. mogą liczyć na 1780,96 zł emerytury. Płacę minimalną, według szacunku MRPiPS, otrzymywało w 2023 r. w Polsce ok. 3,6 mln osób. Z danych ZUS wynika, że przeciętna wypłata emerytury i renty w pierwszym kwartale 2024 r. wyniosła 3516,95 zł i była wyższa od wypłacanej w analogicznym okresie poprzedniego roku o 16,1 proc.

Rekordowa waloryzacja

W czerwcu odbyła się waloryzacja składek zgromadzonych na subkontach ZUS mająca na celu skompensowanie inflacji oraz innych procesów gospodarczych za ubiegły rok. Do waloryzacji zostały przyjęte kwoty składek na ubezpieczenie emerytalne, kapitału początkowego oraz środków na subkoncie zapisanych na dzień 31 stycznia 2023 r. oraz wskaźniki: 114,87 proc. dla składek emerytalnych oraz kapitału początkowego, a 109,91 proc. dla środków na subkoncie. Dotyczy ona tych, którzy emerytami zostaną dopiero w przyszłości. Stan kont i subkont osób ubezpieczonych w wyniku rocznej waloryzacji składek zwiększył się o 521,7 mld zł. Dla porównania, zeszłoroczny przyrost wyniósł około 450 mld zł.

Gdzie szukać informacji nt. waloryzacji?

Dane z przeprowadzonej waloryzacji pojawią się na kontach użytkowników Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS jeszcze w czerwcu. Ponadto rzecznik ZUS poinformował w środę, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończył coroczną wysyłkę listów do emerytów i rencistów. Dodał, że w kopercie znajdują się dwie informacje: na temat marcowej waloryzacji oraz trzynastych emerytur.

Jakie będzie minimalne wynagrodzenie w 2025 r.?

Rada Ministrów przyjęła 13 czerwca 2024 r. propozycję dotyczącą minimalnego wynagrodzenia w 2025 r. Rząd proponuje, aby od 1 stycznia 2025 r. minimalne wynagrodzenie wynosiło 4626 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa 30,20 zł. Rząd szacuje, że w 2025 r. w Polsce płacę minimalną będzie otrzymywać ponad 3,1 mln pracownic i pracowników. Rada Dialogu Społecznego ma 30 dni na uzgodnienie wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz ustalenie wysokości minimalnej stawki godzinowej.

Waloryzacja emerytur w 2025 r.

Rząd jest za pozostawieniem zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2025 roku na ustawowym poziomie, który wynosi 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2024 roku. Oznacza to, że w przyszłym roku emerytury i renty wzrosną o co najmniej 6,78 proc. Prognozowany koszt waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych i innych świadczeń, które są podwyższane wskaźnikiem waloryzacji emerytur i rent, powinien wynieść ok. 28,1 mld zł.

Rząd prognozuje, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2025 roku wyniesie nie mniej niż 106,78 proc. Emerytury i renty podlegają corocznej waloryzacji od 1 marca.