Biura Rzecznika Praw Obywatelskich poinformowało, że przedsiębiorcy zgłaszają do RPO wątpliwości dotyczące projektowanego centralnego systemu informacyjnego – Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). "Przedsiębiorcy zgłaszają wątpliwości wobec funkcjonowania Krajowego Systemu e-Faktur, służącego do wystawiania i gromadzenia faktur ustrukturyzowanych. Wskazują, że mają się w nim znaleźć m. in. informacje stanowiące ściśle strzeżoną tajemnicę handlową każdego przedsiębiorstwa. Ich uwagi dotyczą też możliwego naruszania prawa do prywatności i ochrony danych osobowych. Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisław Trociuk występuje do szefa Krajowej Administracji Skarbowej Marcina Łobody" - napisało biuro Rzecznika Praw Obywatelskich we wtorek na platformie X.

Reklama

Wcześniej, w Ministerstwie Finansów został przeprowadzony zewnętrzny audyt KSeF, który wykazał krytyczne błędy w realizacji projektu. KSeF ma być obowiązkowy od 1 lutego 2026 r. dla przedsiębiorców, których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) przekroczyła w 2025 r. 200 mln zł, a dla pozostałych przedsiębiorców od 1 kwietnia 2026 r.

Krytyczne wady systemu

Z informacji opublikowanej na stronie ministerstwa finansów, wynika, że audyt wykazał szereg nieprawidłowości, w tym liczne, krytyczne wady systemu, które uzasadniają istotne przesunięcie terminu obowiązkowego KSeF. Przede wszystkim, źle została zaprojektowana architektura IT, która wpływała na wydajność, awaryjność, bezpieczeństwo, możliwość utrzymania, dalszy rozwój systemu oraz możliwość jego odtwarzania.

Wątpliwości przedsiębiorców nt. KSeF

Reklama

Do RPO wpływają skargi m.in. dotyczące obaw związanych z gromadzeniem danych i informacji stanowiących ściśle strzeżoną tajemnicę handlową każdego przedsiębiorstwa. Wątpliwości przedsiębiorców budzi kwestia bezpieczeństwa tych danych. Ich uwagi dotyczą też możliwego naruszania prawa do prywatności i ochrony danych osobowych.

Wystąpienie do szefa KAS

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisław Trociuk wystąpił do szefa Krajowej Administracji Skarbowej Marcina Łobody z prośbą o odniesienie się do wątpliwości przedsiębiorców. Jak wynika z komunikatu RPO, szef KAS został poproszony o informacje dotyczące szerokiego zakresu danych gromadzonych w Krajowym Systemie e-Faktur stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w tym zasad udostępniania danych z centralnej ewidencji, a także zapewnienia ich bezpieczeństwa.