"W tym roku czeka nas wysoka waloryzacja konta i subkonta w ZUS. Wyższa niż ta dokonana w 2023 roku. Waloryzacja jest istotna dla każdej osoby, która posiada środki na koncie lub subkoncie w ZUS" – poinformował Oskar Sobolewski, ekspert emerytalny i rynku pracy HRK Payroll Consulting.

Reklama

Dobre wieści dla seniorów. Rekordowa waloryzacja kapitału w ZUS

W 2024 roku waloryzacja kapitału emerytalnego zgromadzonego na koncie w ZUS wyniesie blisko 14,9 proc., a w przypadku subkonta (które dotyczy uczestników OFE) – 9,9 proc. To najwyższy wskaźniki od 2008 roku. Co to oznacza w praktyce? Że do stanu konta ZUS dopisze ubezpieczonym nawet po kilkadziesiąt tysięcy złotych!

Dlaczego warto zaczekać z wnioskiem o emeryturę?

Portal infor.pl wyliczył jak waloryzacja przełoży się na wysokość świadczeń. Okazuje się, że w związku z waloryzacją warto poczekać ze złożeniem wniosku o przejście na emeryturę.

Jeśli senior ma na koncie emerytalnym kwotę 900 tys. zł i złożył w kwietniu 2024 roku wniosek o emeryturę, ZUS wyliczyłby mu świadczenie w wysokości 4 111,47 zł miesięcznie (jest to kwota 900 tys. podzielona przez 218,9 – liczbę widniejącą na tablicy dalszego średniego trwania życia).

Z kolei jeśli senior zaczeka z wnioskiem do lipca 2024 roku, konto i kapitał początkowy zostaną zwaloryzowane o 14,9 proc. Wówczas kwota wyniesie 1 034 100 zł. "ZUS wyliczy emeryturę w wysokości 4 769,83 zł - zakładając, że już nie wpłyną na konto składki za kolejne miesiące, a z tablic ZUS weźmie dane dla wieku 65 lat i trzech miesięcy, czyli 1 034 100 zł podzieli tym razem przez 216,8" – informuje infor.pl.

W obliczeniach nie uwzględniono środków z subkonta, które podwyższą dodatkowo ostateczną wysokość emerytury.

Reklama

Waloryzacja kapitału w ZUS. Jak wpływa na wysokość emerytury?

Waloryzację środków zgromadzonych na kontach i subkontach ubezpieczonych przeprowadza się 1 czerwca każdego roku. Łączna kwota składek wzrasta wtedy o określony procent. Na wysokość waloryzacji wpływa m.in. wysokość inflacji (wzrost cen towarów i usług) oraz od przypis składek (tzw. wzrost płac i liczby ubezpieczonych) z poprzedniego roku.

Składki emerytalne. Od czego zależy wysokość emerytury?

Składki emerytalne co miesiąc są potrącane z wynagrodzenia przez pracodawcę. Jednocześnie pracodawca dodaje część od siebie. W ZUS składki tworzą kapitał emerytalny i to właśnie od niego zależy wysokość świadczenia w przyszłości.

Gdy przechodzimy na emeryturę ZUS dzieli kwotę zebranych składek i dzieli je na przewidywaną liczbę miesięcy dalszego życia. Dane te pochodzą z tzw. tablic dalszego trwania życia publikowanych co roku. W ten sposób wyliczana jest wysokość świadczenia.

Dodatkowo, co roku ZUS waloryzuje środki zgromadzone na kontach i subkontach ubezpieczonych, dzięki czemu kwota najczęściej się zwiększa. Ma to ścisły związek, jak pisaliśmy wcześniej, m.in. z inflacją.